Mødedato: 18.08.2022, kl. 19:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

Godkendelse af dagsorden

Mødet sluttede kl. 22.05

 

Fraværende med afbud:
Jonas Collin Pedersen, Mette Risager Hansen deltog
Thomas Hye-Knudsen, Niels Olsen deltog
Maria Bagger-Grell, Ida Stengade deltog

Fraværende i mødet:
Lars Georg Jensen kl. 19.34 til 19.50 i punkt 3 på den udsendte dagsorden
Jens Andersen fra kl. 21.00 i mødet efter punkt 7 på den udsendte dagsorden
Aaron Sadowsky fra kl. 21.00 i mødet efter punkt 7 på den udsendte dagsorden

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg godkendte dagsorden for mødet, dog således at man startede med punkt 3 på den udsendte dagsorden.
Til top