Mødedato: 18.08.2022, kl. 19:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

B-sag: Beslutning om projekt Damhustræf 2022

Se alle bilag
Vanløse Lokaludvalg skal tage beslutning om projekt Damhustræf 2022 og afsætning af puljemidler hertil.

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at Vanløse Lokaludvalg godkender projekt Damhustræf 2022 - jf. projektbeskrivelsen og afsætter 6.000 kr. hertil. 

Problemstilling

På Naturens - og for andet år i træk - Havens Dag den 11. september 2022 afholdes det årlige Damhustræf, som er et samarbejde mellem Vanløse Lokaludvalg, Danmarks Naturfredningsforening, Vanløse Bilaug, Enggruppen, Klimagruppen og flere andre aktører.  

Det er helt unikt, at vi i Vanløse har Damhussøen og -engen, og der har de sidste mange år været afholdt Damhustræf i Vanløse for at skærpe og dele både interesse og viden om området blandt bydelens borgere.

På dagen vil der bl.a. være:

  • Telt med oplysende materiale om Natur- og Miljøstation og mulighed for at komme med input til den aktuelle høring vedr. forslagene til Københavns Kommunes Biodiversitetsstrategi 2022-2050 med tilhørende handleplan 2022-2025, som er i offentlig høring frem til d. 18. september
  • Oplysning om de uundværlige bier ved Bilauget
  •  Mulighed for at rulle vokslys sammen med Bilauget
  •  Mulighed for at se og høre om biologisk mangfoldighed i haver og gårdanlæg
  •  Evt. mulighed for at lære at slå med le
  •  Evt. mulighed for at komme ud at sejle på søen med Energi & Vand
  •  Evt. mulighed for at opleve frømænd "rydde op" i søen. 

Det er endnu uvist, om det forestående arbejde med udbygning af Damhusdæmningen når at gå i gang inden den 11. september og hvis det er tilfældet vil det ikke være muligt at gennemføre Damhustræf i år. Det vil formodentlig blive afklaret inden lokaludvalgsmødet. 

Løsning

Vanløse Lokaludvalg godkender projekt Damhustræf 2022 - jf. projektbeskrivelsen og afsætter 6.000 kr. hertil. 

Økonomi

Budget:
Energi & Vand - 2.500 kr.
Materialer - 1.000 kr. 
Dykkere - 1.000 kr.
Forplejning - 1.500 kr. 
I alt - 6.000 kr.

Videre proces

Sekretariatet og arbejdsgruppen for Natur og Miljø arbejder videre med projektet.

/Per Stengade

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top