Mødedato: 18.08.2022, kl. 19:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

B-sag: Beslutning om fejring af overførselssag ifm. Natur- og Miljøstation

Vanløse Lokaludvalg skal beslutte at afsætte midler til fejring af overførselssagen ifm. midler til Natur- og Miljøstation.

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Vanløse Lokaludvalg beslutter at afsætte 3.000 i 2022-puljemidler til fejring af Overførselssagen 2021-2022 ifm. midler til en forprojektering af Natur- og Miljøstationen. 

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har i de sidste 6 år, og flere af årene sammen med en masse eksterne aktører, arbejdet på en Natur- og Miljøstation på Pumpehusgrunden ved Damhussøen. Lokaludvalgets vision for en Natur- og Miljøstation er at skabe et samlingssted for oplysning, undervisning, udveksling af erfaringer, nytænkning og udvikling inden for natur- og miljøproblematikker.

I forbindelse med Overførselssagen 2021-2022 blev der afsat 1,1 millioner kr. til screening og planlægning af en Natur- og Miljøstation ved Damhussøen og for at fejre det, vil arbejdsgruppen for Natur og Miljø gerne invitere aktører og relevante BR-politikere til en lille reception på Pumpehusgrunden i slutningen af september.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg beslutter at afsætte 2.500 i 2022-puljemidler til fejring af Overførselssagen 2021-2022 ifm. midler til en forprojektering af Natur- og Miljøstationen. 

Økonomi

Budget:
Forplejning og pynt - 3.000 kr.

Videre proces

Sekretariatet inviterer relevante politikere og samarbejdspartnere. 

/Per Stengade

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top