Mødedato: 18.08.2022, kl. 19:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

A-sag: Beslutning om lokaludvalgets deltagelse i åbent hus på Kulturstationen

Vanløse Lokaludvalg skal træffe beslutning omkring deltagelse med en bod til åbent hus på Kulturstationen Vanløse søndag den 18. september.

Indstilling

Formanden indstiller, 

  1. at Vanløse Lokaludvalg drøfter og beslutter, om man ønsker at deltage med en bod til åbent hus på Kulturstationen søndag den 18. september.
  2. at såfremt Vanløse Lokaludvalg beslutter at deltage, nedsættes der en gruppe på minimum 4 medlemmer, der kan stå for planlægning og afvikling af projektet på dagen.
  3. at såfremt Vanløse Lokaludvalg beslutter at deltage, afsættes 5.000 kr. i 2022-puljemidler til lokaludvalgets deltagelse til åbent hus på Kulturstationen, jf. økonomiafsnit.

Problemstilling

Kulturstationen Vanløse ønsker at kickstarte den nye sæson efter sommerferien ved at invitere alle Vanløses borgere til åbent hus søndag d. 18 september fra 10.00-19.00.

Dagen igennem vil borgerne have mulighed for at besøge huset og hilse på alle husets brugere
og personalet, samt høre om de forskellige kulturtilbud, de tilbyder i huset. Derudover er der
planlagt workshop og underholdning for børn, fællesspisning i samarbejde med Café Oasen, og
koncert i samarbejde med Stairway.

Kulturstationen Vanløse har inviteret alle faste kulturaktører til at deltage, så borgere kan høre mere om de aktiviteter, der finder sted på kulturhuset. 

Arbejdsgruppen bag Repair Café har meldt sig til at holde en Repair Café til åbent hus arrangementet. 

Lokaludvalget skal drøfte, hvorvidt man også ønsker at deltage med en bod på dagen, hvor det er muligt at fortælle om lokaludvalget og inddrage borgere i bydelsplanen eksempelvis ved spørgeskemaer, postkort m.v.. Det er nødvendigt for deltagelsen, at der på lokaludvalgsmødet nedsættes en ad hoc-gruppe på minimum 4 personer, som skal planlægge formål med og indholdet på dagen, deltage på dagen, samt stå for det praktiske arbejde, det kræver at deltage med en bod.

Det er ikke et krav, at man deltager hele dagen. Sekretariatet har mulighed for at deltage i det omfang det er relevant i tidsrummet 10-14.
Kulturstationen foreslår selv følgende tidsintervaller:

  • Kl. 10-12
  • Kl. 12-14
  • Kl. 14-16
  • Kl. 16-17
  • Hele dagen (kl. 10-17)

Løsning

1. Vanløse Lokaludvalg drøfter og beslutter, om man ønsker at deltage med en bod til åbent hus på Kulturstationen.

2. Såfremt Vanløse Lokaludvalg beslutter at deltage, nedsættes en gruppe på minimum 4 medlemmer, der kan stå for planlægning og afvikling af projektet på dagen.

3. Såfremt Vanløse Lokaludvalg beslutter at deltage, afsættes 5.000 kr. i 2022-puljemidler til lokaludvalgets deltagelse til åbent hus på Kulturstationen, jf. økonomiafsnit.

Økonomi

Budget

Forplejning - 1.000 kr.

Kommunikationsmateriale - 3.000 kr.

Diverse - 1.000 kr.

I alt - 5.000 kr. 

Videre proces

Såfremt lokaludvalget beslutter at deltage, indkalder sekretariatet den nedsatte ad hoc-gruppe til et planlægningsmøde.

/Per Stengade

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg besluttede at deltage med en bod til åbent hus på Kulturstationen søndag den 18. september 2022.

2. Vanløse Lokaludvalg nedsatte en planlægningsgruppe der deltager på dagen bestående af Bent Christensen, Jan Lindboe, Peter Haahr, Niels Christian Juul og Anne Fausbøll.

3. Vanløse Lokaludvalg besluttede at afsætte 5.000 kr. i 2022-puljemidler til lokaludvalgets deltagelse i åbent hus på Kulturstationen, jf. økonomiafsnit.

Til top