Mødedato: 18.08.2022, kl. 19:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

A-sag: Beslutning om mødetid for lokaludvalgets ordinære møder

Vanløse Lokaludvalg skal tage stilling til mødetidspunktet for de ordinære møder.

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg besluttede på mødet den 28. april 2022 forsøgsvis at rykke mødetidspunkt for de ordinære møder til kl. 19.00 i maj, juni og august.

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Vanl%C3%B8se%20Lokaludvalg/m%C3%B8de-28042022/referat/punkt-15

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg beslutter at mødetidspunktet for ordinære møder er kl. 18.30

Problemstilling

Jens Wedenborg, repræsentant for Det Konservative Folkeparti, stillede på mødet den 28. april 2022 et medlemsforslag om at rykke mødetidspunktet for de ordinære møder fra kl. 18.30 til kl. 19.00.

Lokaludvalget besluttede på den baggrund en midlertidig forsøgsordning til og med lokaludvalgets møde i august 2022, hvorfor lokaludvalget nu skal beslutte hvorvidt man vil gå tilbage til mødestart kl. 18.30 eller fortsætte permanent med mødestart kl. 19.00 for de ordinære møder, gældende fra september 2022.

Løsning

At Vanløse Lokaludvalgt beslutter at mødetiden for de ordinære møder, gældende fra september 2022 fastsættes til kl. 18.30.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalgets puljemidler.

Videre proces

/Per Stengade

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg besluttede at fortsætte med mødetid kl. 19.00 og planlægge møderne således, at de ikke slutter senere end kl. 22.00, hvorefter det tages op til evaluering om 2-3 måneder.
Til top