Mødedato: 18.08.2022, kl. 19:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

A-sag: Beslutning om projekt puljeaften

Se alle bilag
Vanløse Lokaludvalg skal tage beslutning om projekt Puljeaften og afsætning af puljemidler hertil.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg godkender projekt Puljeaften jf. projektbeskrivelsen og afsætter 7.500 kr. i 2022-puljemidler hertil.

Problemstilling

Puljegruppen ønsker i samarbejde med sekretariatet at afholde en puljeaften i starten af efteråret i forbindelse med, at puljeansøgere kan søge om fra Vanløsepuljen til 2023-puljemidler. På puljeaftenen vil der blive informeret om Vanløsepuljen, dens retningslinjer og ansøgningsprocedure. 

Til puljeaften inviteres både nye ansøgere såvel som mere rutinerede ansøgere, hvor der gives mulighed for at få svar på spørgsmål, blive inspireret af hinanden og etablere nye netværk.

Formålet med puljeaftenen er at skabe synlighed omkring Vanløsepuljen - dette særligt overfor de aktører i Vanløse, der ikke søger puljen særligt ofte. Vanløsepuljen har i de seneste år modtaget mange ansøgninger på kulturelle arrangementer såsom teater, musik, foredrag m.v., men generelt modtager Vanløsepuljen ganske få ansøgninger, der dækker over idræt-, natur- eller miljøprojekter. 

Løsning

Vanløse Lokaludvalg godkender projekt Puljeaften jf. projektbeskrivelsen og afsætter 7.500 kr. i 2022-puljemidler hertil.

Økonomi

Gaver til oplægsholdere - 500 kr.

Forplejning - 6.000 kr.

Lokaleleje - 1.000 kr. 

I alt - 7.500 kr. 

Videre proces

Puljegruppen arrangerer puljeaftenen i samarbejde med sekretariatet. 

/Per Stengade

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg besluttede at gennemføre projekt Puljeaften jf. projektbeskrivelsen og afsatte 7.500 kr. i 2022-puljemidler til dets gennemførsel.
Til top