Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 17.06.2021, kl. 18:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

Meddelelser

Møde om nedlagt fodgængerfelt på Godthåbsvej og overgang Grøndals Parkvej fra Linde Allé den 16. juni 2021
Arbejdsgruppen for Trafik og Plan har på baggrund af flere borgerhenvendelser lavet en aftale med Teknik og Miljøforvaltningen om lokal besigtigelse af dels overgangen over Godthåbsvej ved Grøndal St., dels overgangen fra Linde Allé over Grøndals Parkvej, der er en del af supercykelstien Albertslundruten. Mødet finder sted onsdag den 16. juni 2021.

Copenhagen Historic Grand Prix
Ny 3-årig aftale om gennemførsel af Copenhagen Historic Grand Prix i årene 2022-24 blev godkendt i Teknik og Miljøudvalget den 31. maj 2021

Henvendelse vedr. grundstørrelser i villaområder
Sekretariatet har på vegne af formanden sendt lokaludvalgets tidligere bemærkninger fra høringssvar om KP19 vedr. minimumsgrundstørrelser på 600 kvm i villaområder til Teknik og Miljøudvalgets medlemmer i forbindelse med deres behandling af sag om udstykning af ejendom, pkt. 11 i møde den 7. juni 2021, med anmodning om, at man ikke imødekom forvaltningens forslag om at sådanne sager overgår til forvaltningens konkrete vurdering frem for en politisk beslutning i udvalget. Forslaget blev ikke godkendt i TMU.

Følgegruppemøde vedr. botilbudspladser på Linde Allé
Forvaltningen har indkaldt følgegruppen for Botilbudspladser på Linde Allé til møde den 24. juni med orientering om status på projektet og besigtigelse af området.

Statusmøde med Jan Burgdorf
Bent Christensen og Per Stengade havde onsdag den 9. juni møde med Jan Burgdorf, som gav en status på igangværende og kommende skybrudsprojekter i Vanløse.

Mobilitetsanalyser
Københavns Kommune har fået udarbejdet nogen omfattende mobilitetsanalyser, som forvaltningen gennemgik på møde i Kulturstationen den 3. juni kl. 17.30. Mobilitetsanalyserne kan ses her: https://www.kk.dk/node/14108/26042021/edoc-agenda/b14debe7-9baa-48c3-a8…

Midler til ekstra muleposer taget fra informationspuljen
Formanden har godkendt at der tages 7.500kr. i 2021-puljemidler fra informationspuljen til et særtilbud på muleposer.

Deadline for indmelding af punkter/projekter til næste LU-møde
Deadline for indmelding af punkter til lokaludvalgsmødet den 26. august 2021 er mandag den 16. august 2021.

 

NYE MEDDELELSER

TMU om tryghedskortlægning af sikre skoleveje
TMU den 21. juni punkt 17 fremlægger forvaltningen resultaterne af tryghedskortlægning af sikre skole- og fritidsveje i hele byen, hvoraf bl.a. også fremgår oversigt over lokaludvalgenes bemærkninger.

TMU om løse hunde på Damhusengen
TMU den 21. juni punkt 14 fremlægger forvaltningen løsningsforslag på baggrund af tidligere medlemsforslag vedr. løse hunde på Damhusengen.

TMF svar vedr. overholdelse af lokalplan Mimosavej
TMF har svaret de to borgere hvordan man normalt behandler sager vedr. bevaringsværdig bebyggelser med lokalplan og bemærker, at de velkommen til at indsende de konkrete sager hvori de har gjort indsigelse og sager hvor de mener, at deres høringsret er blevet suspenderet.

KFU 10. juni vedr. idrætsinvesteringer
Regeringens udspil om lempelse af anlægsramme for idrætsfaciliteter for 2022-2030.

 Aftale om direkte kontakt mellem den grønne byrumsforvalter og Disc Golf
Vanløse Lokaludvalg godkendte i sidste møde, at arbejdsgruppen for Kultur og Fritid kunne aftale møde om Disc golf i Krogebjergparken med den grønne byrumsforvalter. Hun har imidlertid ikke mulighed for at mødes på denne side af sommerferien, hvorfor man i stedet har sikret direkte kommunikation mellem projektmageren og byrumsforvalteren.

Orientering fra møde med KFF’s ledelse
Torsdag den 17. juni kom Mads Kamp Hansen og Esben Danielsen på besøg i Kulturstationen til en drøftelse om lokale forhold. I mødet deltog Bent Christensen og udvalgssekretæren.

Til top