Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 17.06.2021, kl. 18:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

A-sag: Godkendelse af opfølgning på borgerhenvendelse vedr. anlæg af kunstgræsbane i Vanløse Idrætspark i form af henvendelser til TMF- og KFF-borgmestre

Se alle bilag
Vanløse Lokaludvalg godkender opfølgning på borgerhenvendelse vedr. anlæg af kunstgræsbane i Vanløse Idrætspark i form af henvendelse til Teknik- og Miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen og Kultur- og Fritidsborgmester, Franciska Rosenkilde.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg på baggrund af borgerhenvendelse vedr. anlæg af kunstgræsbane i Vanløse Idrætspark godkender henvendelse til Teknik- og Miljøborgmesteren.

2. at Vanløse Lokaludvalg på baggrund af borgerhenvendelse vedr. anlæg af kunstgræsbane i Vanløse Idrætspark godkender henvendelse til Kultur- og Fritidsborgmesteren.

 

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har modtaget en borgerhenvendelse vedr. anlæg af kunstgræsbane i Vanløse Idrætspark.

En gruppe borgere på Vanløse Byvej har indsendt en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Københavns Kommunes afgørelse om, at etablering og drift af kunstgræsbane beliggende i Vanløse Idrætspark ikke er VVM-pligtig. Der klages desuden over den samlede proces herunder manglende partshøring af direkte berørte parter samt af landsdækkende foreninger og organisationer samt meget sen inddragelse ift. afgørelse og klagemulighed.

Borgerne ønsker at sagen behandles på Vanløse Lokaludvalgs ordinære møde samt at lokaludvalget vil støtte klagen over afgørelsen om, at anlæg af banen ikke er VVM-pligtig. 

Sekretariatet har gjort borgerne opmærksom på, at det ikke er muligt for lokaludvalget, som en del af Københavns Kommune, at klage over Københavns Kommune til andre/eksterne myndigheder, men at det er muligt for lokaludvalget at tage sagen op internt i kommunen, politisk og/eller administrativt.

Natur- og Miljøgruppen har behandlet borgerhenvendelsen og mener, at lokaludvalget bør bakke op, ved at sende en henvendelse til borgmestrene for hhv. TMF og KFF vedr. baggrund for myndighedsafgørelsen og den mangelfulde høringsproces.

Løsning

1. Vanløse Lokaludvalg godkender henvendelse til Teknik- og Miljøborgmesteren.

2. Vanløse Lokaludvalg godkender henvendelse til Kultur- og Fritidsborgmesteren.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler.

Videre proces

Sekretariatet indsender henvendelser til borgmestrene for hhv. TMF og KFF og orienterer borgeren om lokaludvalgets beslutning.

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg godkendte de to henvendelser til hhv. TMF-borgmester og KFF-borgmester om kunstgræs på opvisningsbanen, med flg. ændringer:
Tilføjelse af spørgsmål til KFF-borgmester om, hvorvidt der er givet byggetilladelse til projektet
Flytning af nederste afsnit i henvendelsen til KFF-borgmester op til start med fokus på VVM afgørelsen og
Bemærkning i henvendelse til TMF-borgmester, der refererer til borgerens indvendinger under borgernes tid om, at der ikke er udarbejdet en VVM-redegørelse.

De to henvendelser sendes med den anden borgmester Cc.

Til top