Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 17.06.2021, kl. 18:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

A-sag: Beslutning om høringsvar vedr. høring af Restaurations- og Nattelivsplan 2021

Vanløse Lokaludvalg skal tage stilling til evt. høringssvar vedr. Restaurations- og Nattelivsplan.

Indstilling

Formanden indstiller 

  1. at Vanløse Lokaludvalg drøfter forslag til Restaurations- og Nattelivsplan 2021
  2. at Vanløse Lokaludvalg beslutter et evt. høringssvar vedr. Restaurations- og Nattelivsplan 2021

Problemstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet udkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2021.

Visionen er en by i balance, hvor der både er plads til et attraktivt natteliv og et sundt hverdagsliv. Københavns natteliv skal være et mere kulturbåret natteliv. Et natteliv med bl.a. kulturoplevelser og gastronomi, og hvor der er respekt for beboerne en eller to etager over. Restaurations- og nattelivsplanen beskriver denne vision, samt hvordan Københavns Kommune vil arbejde for at realisere den i samarbejde med naboer til og aktører i nattelivet.

Som led i udarbejdelsen af planen har Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik og Miljøudvalget nedsat Advisory Board for Natteliv bestående af nattelivsaktørerne, som kom med anbefalinger til udarbejdelsen af planen.

Høringen blev sat på dagsordenen under seneste møde i Trafik og Plan, så medlemmerne havde ikke haft mulighed for at orientere sig i planen forud for mødet, men har efterfølgende modtaget den til skriftlig kommentering. 

Høringen har svarfrist den 27. juli 2021. 

Se høringsmaterialet på https://blivhoert.kk.dk/hoering/horing-af-restaurations-og-nattelivsplan-2021

Løsning

Vanløse Lokaludvalg drøfter høring af Restaurations- og Nattelivsplan 2021

 Vanløse Lokaludvalg beslutter evt. høringssvar vedr. Restaurations- og Nattelivsplan 2021

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler.

Videre proces

Sekretariatet sender et evt. høringssvar til forvaltningen.

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg havde ingen bemærkninger til høring om Restaurations- og Nattelivsplan 2021.
Til top