Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 17.06.2021, kl. 18:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

A-sag: Beslutning om puljeansøgninger

Vanløse Lokaludvalg skal træffe beslutning om bevilling af midler fra Vanløsepuljen for 2021.

Indstilling

Formanden indstiller på baggrund af puljegruppens drøftelser, at Vanløse Lokaludvalg:

 1. Giver afslag til ansøgningen: Fysisk aktivitet og mental trivsel
 2. Støtter med 5.000 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: Jazz og hygge i Adventskirkens have
 3. Støtter med 9.500 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: Post Corona Fællesspisning
 4. Giver afslag til ansøgningen: 4 små portrætfilm af Vanløseborgere
 5. Støtter med 5.000 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: Jubilæums Underholdning ved Keld & Hilda Heick samt Mickey Pless
 6. Giver afslag til ansøgningen: Vanløseposen efter Corona
 7. Giver afslag til ansøgningen: Stærk igen
 8. Støtter med 7.000 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: Vanløses Gadekunst – malebog og byvandring
 9. Giver afslag til ansøgningen: Dansegulv til udendørs dans på den overdækkede terrasse ved Kulturstationen Vanløse
 10. Støtter med 9.600 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: Helena Neumann Sommerkoncert
 11. Støtter med 1.500 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: God læsestart med skolelærer Josefine Piihl 
 12. Støtter med 10.000 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: Klassiske koncerter som inkluderer børn
 13. Støtter med 30.000 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: Have-Spektakel i Vanløse 2021
 14. Støtter med 8.400 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: ”Gøj og hendes dyre venner” En Musik forestilling med og af dyr.

Problemstilling

1. Helseskolen v. Maria Larsen: Fysisk aktivitet og mental trivsel

Ansøgeren vil lave et forløb for 5. klasserne på Rødkilde Skole, hvor eleverne skal meditere og få pulsen op. Ansøgeren beskriver, at efter eleverne er kommet tilbage fra hjemsendelsen, har nogle elever haft svært ved at få hverdagen til at fungere igen, og nogle elever bliver stressede af at komme i skole og skulle forholde sig til mange børn. Med projektet sættes der fokus på elevernes fysiske og mental sundhed. Der søges om 8.970 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet gives afslag. Afslaget begrundes med begrænset midler tilbage i Vanløsepuljen samt et ønske om større medfinansiering (egenbetaling, finansiering fra skolerne eller støtte fra andre fonde).  

2. Adventskirken: Jazz og hygge i Adventskirkens have

 Adventskirken ønsker at afholde en sommerfest for seniorer med jazzkoncert, mad og drikke. Arrangementet skal skabe livsglæde og lyst til fællesskab for alle de seniorer, som har siddet alene og følt sig ensomme under coronaen. Arrangementet skal yderligere skabe og styrke relationer mellem seniorer i Vanløse og omegn, som rækker ud i fremtiden. Der søges om 7.500 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 5.000 kr. øremærket til udgiftsposten ”Jazzmusik”, da lokaludvalget vægter dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for vanløseborgere. Den reducerede støtte begrundes med begrænset midler tilbage i Vanløsepuljen, og at man ikke ønsker at støtte de mange forplejningsudgifter.  Støtten gives som en underskudsgaranti og under forudsætning af, at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for covid-19 overholdes.

3. Gitte Hedeby: Post Corona Fællesspisning

Ansøgeren planlægger et stort fællesspisningsarrangement, hvor alle vanløseborgere inviteres til at deltage. Der sættes langborde og stole op på terrassen på Kulturstationen Vanløse, og alle skal medbringe egen mad og drikkevarer. Til arrangementet vil der være live stemningsmusik og en ballonkunstner, der laver ballondyr til børnene. Formålet med arrangementet er få noget lokalt og socialt ind i folks liv efter meget lang tids ”isolation” for rigtig mange mennesker. Der søges om 19.300 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 9.500 kr. øremærket til udgiftsposterne ”Livemusik” og “Børneunderholdning”, da lokaludvalget vægter dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for vanløseborgere. Den reducerede støtte begrundes med begrænset midler tilbage i Vanløsepuljen og et ønske om større medfinansiering. Støtten gives som en underskudsgaranti og under forudsætning af, at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for covid-19 overholdes.


4. Christiane Bjørg Nielsen: 4 små portrætfilm af Vanløseborgere

Ansøgeren søger støtte til at lave fire små, sjove portrætfilm på ca. 3 minutter, der skal handle om bydelens personager. Filmene skal være til alle, store som små og appellere bredt. Formålet med projektet er at udvide vanløseborgenes forestilling om det sted, vi bor. Der søges om 50.000 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet gives afslag. Afslaget begrundes med et ønske om større medfinansiering, øget frivilligt arbejde samt en større lokal forankring.

5. Seniorklubben Vanløse: Jubilæums Underholdning ved Keld & Hilda Heick samt Mickey Pless

Ansøgeren søger støtte til en koncert i Seniorklubben med Keld & Hilda Heick og Mickey Pless. Ansøgeren forventer 80-100 deltagere. Målgruppen for arrangementet er seniorer, og formålet er at skabe en god oplevelse samt at øge og styrke det sociale fællesskab i Vanløse. Der søges om 10.000 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 5.000 kr., da lokaludvalget vægter dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for vanløseborgere. Den reducerede støtte begrundes med begrænset midler tilbage i Vanløsepuljen. Støtten gives som en underskudsgaranti og under forudsætning af, at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for covid-19 overholdes.

6. Gitte Hedeby: Vanløseposen efter Corona

Med projektet kan lokale virksomheder og foreninger leverer flyers, visitkort eller andre markedsføringsmateriale, der pakkes i en Vanløsepose og uddeles af lokale skoleklasser til hustande i Vanløse. Med dette projekt ønsker ansøgeren at udvide posen med et Vanløse-indkøbsnet samt en opfordring til at støtte lokalt efter en periode med nedlukning for virksomheder og foreninger. Der søges om 35.200 kr. 

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet gives afslag. Afslaget begrundes med begrænset midler tilbage i Vanløsepuljen.  

7. Gitte Hedeby: Stærk igen

Ansøgningen dækker over et foredrag med foredragsholder Krisztina Maria. Efter en lang periode med nedlukning, afmatning, optur og nedtur på skift, frustration, trænger flere til et spark for at komme i gang igen – på hver deres måde. Arrangementet er åbent for alle, og formålet er at give positiv energi og motivation til folk, som det sidste års tid er gået i stå og måske har mistet modet. Der søges om 16.600 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet gives afslag. Afslaget begrundes med for høje honorarudgifter.  

8. Rikke Severinsen: Vanløses Gadekunst – malebog og byvandring

Projektet indeholder udarbejdelse og tryk af en malebog med motiver fra Vanløse samt en byvandring. Malebøgerne skal invitere til at male byens gader på papir, samt at tage ud og udforske de forskellige gader på egen hånd. Formålet med projektet er at styrke bydelsidentiteten og lokalpatriotismen. Der søges om 15.148,18 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 7.000 kr. øremærket til udgiftsposterne ”Tryk af malebog”, “Taxa” og “honorar/lønkroner”, da lokaludvalget vægter dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for vanløseborgere. Den reducerede støtte begrundes med begrænset midler tilbage i Vanløsepuljen. Støtten gives som en underskudsgaranti og under forudsætning af, at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for covid-19 overholdes.

Eftersom ansøgeren har mulighed for at sælge malebogen over en længere periode, skal ansøgeren aflægge regnskab i december 2021 og december 2022, da lokaludvalgets støtte er en underskudsbevilling.

9. Gunner Svendsen: Dansegulv til udendørs dans på den overdækkede terrasse ved Kulturstationen Vanløse

Projektet går i følge ansøgeren ud på at etablere et dansegulv, der skal ligge under den overdækkede del af terrassen ved Kulturstation Vanløse og Vanløse Bibliotek. Med dansegulvet vil man kunne lave mange skønne udendørs danse-arrangementer for børn og voksne. Der søges om 75.000 kr. 

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet gives afslag. Afslaget begrundes med et ønske om større medfinansiering (egenbetaling og/eller støtte fra andre fonde) samt et ønske om større lokal forankring og herunder en konkret aftale med Kulturstationen Vanløse.  

10. Gitte Hedeby: Helena Neumann Sommerkoncert

Ansøgeren vil arrangere en sommerkoncert med Helena Neumann, der har et bredt sangsortiment - lige fra jazz, gamle dansk hits, Marilyn Monroe, cabaretsange og til musicalnumre. Sommerkoncerter er for alle, og en entrébillet koster 50 kr. Der søges om 9.600 kr. 

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 9.600 kr., da lokaludvalget vægter dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for vanløseborgere. Støtten gives som en underskudsgaranti og under forudsætning af, at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for covid-19 overholdes. 

11. Julie Ottosen: God læsestart med skolelærer Josefine Piihl 

Med arrangementet ønsker ansøgeren, at forældre til indskolingsbørn får viden om den gode læsestart og dermed ro i maven til at guide deres børn til den bedst mulige læsestart. Folkeskolelærer Josefine Piihl vil i samtale med børnebibliotekar Kathrine Bach Pachniuk afdække en masse spørgsmål om god læsestart. Arrangementet er åbent for alle. Der søges om 1.500 kr. 

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 1.500 kr., da lokaludvalget vægter dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for vanløseborgere.  Støtten gives som en underskudsgaranti og under forudsætning af, at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for covid-19 overholdes.

12. NS Koncertforening: Klassiske koncerter som inkluderer børn

Projektet indeholder to åbne, klassiske orkesterkoncerter, der udføres sammen med to skoleklasser (4. årgang). Forud for koncerterne arrangeres et undervisningsforløb, hvor eleverne får besøg af dirigent og sangerinde. Her lærer eleverne om klassisk musik, at dirigere, indøve sange, bevægelser, og de optræder til sidst sammen med Den Danske Sinfonietta. Der søges om 10.000 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 10.000 kr., da lokaludvalget vægter dialogskabende og aktiviteter for vanløseborgere, der gennemføres i samarbejde med lokale samarbejdspartnere og indeholder medfinansiering. Støtten gives som en underskudsgaranti og under forudsætning af, at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for covid-19 overholdes.

13. Ruth Lerche og Sarah Eckhart-Læssøe: Have-Spektakel i Vanløse 2021

Have-Spektakel i Vanløse er en minifestival med forskellige optrædener og koncerter. Med minifestivalen ønsker ansøgeren at skabe glæde og latter hos små og store borgere i Vanløse. Visionen for Have-Spektakel i Vanløse er at invitere folk fra nær og fjern til at opleve kultur på helt nært hold i intime og corona-venlige rammer. Der søges om 57.000 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 30.000 kr., da lokaludvalget vægter dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for vanløseborgere. Den reducerede støtte begrundes med begrænset midler tilbage i Vanløsepuljen.  Støtten gives som en underskudsgaranti og under forudsætning af, at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for covid-19 overholdes.

13. Karen Svane Jørgensen: ”Gøj og hendes dyre venner” En Musik forestilling med og af dyr.

Ansøgeren søger om støtte til en koncert-forestilling for de 3-6 årige på den bemandede legeplads ved Nørager Plads. Sammen med børnene kommer de optrædende rundt i den danske børnesangskat, og børnene inviteres med ind i sanglege og får en glad og festlig formiddag i dyrenes selskab. Der søges om 8.400 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 8.400 kr., da lokaludvalget vægter dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for vanløseborgere. Støtten gives som en underskudsgaranti og under forudsætning af, at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for covid-19 overholdes.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg drøfter projekterne og puljegruppens indstillinger samt træffer beslutning om bevilling af midler fra Vanløsepuljen.

Økonomi

Der er 153.740 kr. tilbage i Vanløsepuljen 

Der søges samlet om 315.818 kr.

Der indstilles for 86.000 kr.

Videre proces

Sekretariatet sørger for, at alle ansøgere, der bevilges støtte, modtager et tilsagnsbrev med de betingelser, der skal overholdes for, at støtten kan udbetales. Alle ansøgere, der får afslag på støtte, modtager et afslagsbrev med begrundelsen for afslaget.

/Bent Christensen

Beslutning

 1. Vanløse Lokaludvalg besluttede at give afslag til ansøgningen: Fysisk aktivitet og mental trivsel, jf. puljegruppens indstilling.
 2. Erik Meier Andersen og Erik Jønsson erklærede sig inhabile og var ikke til stede under sagens behandling.
  Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge 5.000 kr. i 2021-puljemidler, som en underskudsgaranti til ansøgningen: Jazz og hygge i Adventskirkens have.
 3. Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge 9.500 kr. i 2021-puljemidler, som en underskudsgaranti til ansøgningen: Post Corona Fællesspisning.
 4. Vanløse Lokaludvalg besluttede at give afslag til ansøgningen: 4 små portrætfilm af Vanløseborgere, jf. puljegruppens indstilling.
 5. Hans Thomsen erklærede sig inhabil og var ikke til stede under sagens behandling.
  Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge 5.000 kr. i 2021-puljemidler, som en underskudsgaranti til ansøgningen: Jubilæums Underholdning ved Keld & Hilda Heick samt Mickey Pless.
 6. Vanløse Lokaludvalg besluttede at give afslag til ansøgningen: Vanløseposen efter Corona, jf. puljegruppens indstilling.
 7. Vanløse Lokaludvalg besluttede at give afslag til ansøgningen: Stærk igen, jf. puljegruppens indstilling.
 8. Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge 7.000 kr. i 2021-puljemidler, som en underskudsgaranti til ansøgningen: Vanløses Gadekunst – malebog og byvandring.
 9. Vanløse Lokaludvalg besluttede at give afslag til ansøgningen: Dansegulv til udendørs dans på den overdækkede terrasse ved Kulturstationen Vanløse ,jf. puljegruppens indstilling.
 10. Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge 9.600 kr. i 2021-puljemidler, som en underskudsgaranti til ansøgningen: Helena Neumann Sommerkoncert.
 11. Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge 1.500 kr. i 2021-puljemdler, som en underskudsgaranti til ansøgningen: God læsestart med skolelærer Josefine Piihl .
 12. Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge 10.000 kr. i 2021-puljemidler, som en underskudsgaranti til ansøgningen: Klassiske koncerter som inkluderer børn.
 13. Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge 30.000 kr. i 2021-puljemidler, som en underskudsgaranti til ansøgningen: Have-Spektakel i Vanløse 2021.
 14. Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge 8.400 kr. i 2021-puljemidler, som en underskudsgaranti til ansøgningen: ”Gøj og hendes dyre venner” En Musik forestilling med og af dyr.
Til top