Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 17.06.2021, kl. 18:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

B-sag: Status på egne projekter og nyt fra grupperne

Lokaludvalget orienteres om status på egne projekter og nyt fra arbejdsgrupperne.

Indstilling

Formanden indstiller,

 1. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Social- og Sundhedsgruppen til efterretning.
 2. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Børn og Unge til efterretning.
 3. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Kultur og Fritidsgruppen til efterretning.
 4. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Natur - og Miljøgruppen til efterretning.
 5. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Trafik- og Plangruppen til efterretning.
 6. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt vedrørende evt. andre egne projekter til efterretning.

Problemstilling

Lokaludvalget orienteres om nyt fra arbejdsgrupperne vedr. aktuelle projekter, kommende projekter samt drøftelser af eventuelle høringer. 

Arbejdsgruppernes mødedatoer fremgår af lokaludvalgets mødekalender på hjemmesiden.

Man kan altid kontakte tovholderen for de respektive grupper for mere information fra arbejdsgrupperne.

Løsning

Lokaludvalget tager følgende til efterretning:

 1. Social- og Sundhedsgruppen samarbejder med Demensvenligt Vanløse om udsendelse af spørgeskema via lokaludvalgets digitale borgerpanel, afvikler Repair Café Vanløse søndag den 13. juni på Kulturstationen og har genoptaget arbejdet med at planlægge et netværksmøde om socialt, frivilligt arbejde.
 2. Børn og Unge afholder Vanløse Games 2021 i samarbejde med Mills Skate & Event, der første gang afholdes torsdag den 27. maj og de følgende 3 torsdage. Derudover planlægger gruppen en sommercamp i uge 27 samt 4 torsdagsaktiviteter i aug/sep. Arbejdsgruppen afholdt møde med unge- og tryghedsnetværket den 2. juni og planlægger et nyt møde i september.
  1. Kultur og Fritidsgruppen arbejder med Vanløse Saloner, Fejring af Bellahøj Friluftsscene, idrætsudvikling i Vanløse, kunst og skulpturer i Vanløse og bydelsplanemnet Kulturstationen. Torsdag den 17. juni afholdes et møde med KFF-direktør Esben Danielsen og leder af kultur V, Lone Billehøj om brugerråd for Kulturstationen Vanløse, priser for lokaleleje samt kulturhuset drift og fysiske tilstand. Den 2. september planlægger ad hoc-gruppen, der arbejder med Vanløse Saloner, at afholde en salon om cykeltyveri, hvor borgere inviteres til at drøfte problematikken og løsningsforslag. 
 3. Natur- og Miljøgruppen har netop, i samarbejde med de øvrige interessenter, færdiggjort den samlede projektbeskrivelse for Natur- og Miljøstationen og indsendt til Borgerrepræsentationen som en del af lokaludvalgets budgetønsker. Derudover har arbejdsgruppen siden sidst holdt møde med Klaus Mygind og fortalt ham om planerne med Natur- og Miljøstationen. I alt har nu tre politikere været ude at høre om planerne, Jesper Christensen, Jakob Næsager og Klaus Mygind. Derudover arbejdes der på at få en gruppe der vil arbejde med Grøndalsparken op at stå. Der vil blive lavet opsøgende og informerende arbejde om en sådan gruppe på Naturturen den 22. august i Grøndalsparken. Byttestationen er blevet indviet med festlig musik og der er generelt mange positive tilkendegivelser vedr. byttestationen og dens placering. Indtrykket er, at den bliver brugt meget flittigt, også i forhold til Helga Larsens Plads. I næste uge er der møde med Teknik- og Miljøforvaltningen om den kommende forundersøgelse på Helga Larsens Plads.
 4. Trafik- og Plangruppen har forberedt borgermøde om Bymidten den 8. juni, fulgt op på trafikplanen, samt haft drøftelse med TMF og ØKF om mobilitetsanalyser, samt blev orienteret om halvårsmøde med Byplan vest om lokale sager. Her fremgik bl.a. at Indertoften II pt bliver byggesagsbehandlet og at det umiddelbart ser ud til, at lokalplan for Hjørnestennen II/Apollovej er overholdt, byggeriet har e midlertidig ibrugtagningstilladelse, mens den endelig ibrugtagningstiladelse er under færdigbehandling. Der er lokalplanforslag for Hvidkildevej og Elna Munchs Plads på vej i løbet af vinteren 2021/22.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs midler.

Videre proces

-

/Bent Christensen

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.
Til top