Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 17.06.2021, kl. 18:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

B-sag: Orientering om status på økonomi

Se alle bilag
Vanløse Lokaludvalg orienteres om status på forbrug af puljemidler.

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg besluttede på sit ordinære møde i november 2020 at fordele puljemidlerne for 2021 i hhv. en Vanløsepulje, som foreninger, borgere mv. kan søge om midler fra til projekter, der gavner bydelen, samt en pulje til egne projekter.

Indstilling

Formanden indstiller,

 1. at Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2021 til efterretning.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har i 2021 et samlet puljebudget på 1.414.500 kr. til at fremme lokale aktiviteter inden for demokrati, kultur og netværk. Størrelsen på puljebudgettet er bestemt af Borgerrepræsentationen og fordelingen reguleres årligt på baggrund af bydelens befolkningstal.

Lokaludvalget har hvert år fordelt midlerne mellem Vanløsepuljen og en pulje til lokaludvalgets egne projekter.

Lokaludvalget har besluttet at behandle eksterne ansøgninger til budget 2021 seks gange; november 2020 og februar, april, juni, september og november 2021.

I det vedhæftede bilag over status på økonomi gør sekretariatet opmærksom på, at der i oversigten over ansøgninger ikke er indberegnet et eventuelt momsafløftet beløb under kolonnen "Udbetaling", hvilket kan give en mindre diskrepans i forhold til det endelige regnskab.

Årsabonnement med Vanløseliv (lokalavisen)

Vanløseliv har kontaktet Sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg i forbindelse med et tilbud om en pakkeløsning for annoncer i lokalavisen. I dag betaler lokaludvalget 2225,6 kr. for en kvartside annonce, 3990,65 kr. for en halvsides annonce og 7510,53 kr. for en helsides annonce. Med pakkeløsningen tilbyder lokalavisen, at vi betaler 68.353,4 kr. uden moms for 24 kvartsider, 4 halvsider og 4 helsider (der er mulighed for at flytte rundt på typen af annoncer efter behov).

I dialog med formandskabet har sekretariatet sagt ja til Vanløselivs tilbud, eftersom lokaludvalget har disponeret midler til en række annoncer i lokalavisen og kan spare penge gennem pakkeløsningen. Sekretariatet har oprettet et selvstændigt internt projekt for aftalen og overført godkendte budgetposter, der vedrører annoncer i lokalavisen fra lokaludvalgets egne projekter. Følgende budgetposter fra lokaludvalgsprojekter er indtil videre overført til projektet: 

 • Synlighed: Månedlig kvartside annonce - 22.000 kr. 
 • Informationstiltag: Fire helsides annoncer- 30.000 kr. 
 • Repair Café: Annonce - 2.400 kr. 
 • Vanløsepuljen: Tre annoncer - 7.200 kr. 
 • Vanløse Games: To annoncer - 4.800 kr. 
 • Digitalt Vælgermøde: Annonce - 3.500 kr. 
 • Trafikplan: Annonce i forbindelse med borgermøde - 2.200 kr. 
 • Vanløse Saloner: To annoncer - 4.600 kr.
 • Bydelsplan: Annonce for afsluttende borgermøde og præsentation af bydelsplan - 2.400 kr.

Samlet er der overført 79.100 kr. til det interne projekt Annoncer i lokalavis. Eftersom pakkeløsningen kun kostede 68.353,4 kr. uden moms, er de resterende 10.746,6 kr. ført tilbage til disposition for interne projekter i lokaludvalget. Der er forsat 5 kvartsider og 1 halvsides annonce til disposition i pakkeløsningen, og anvendes de ikke i 2021 af lokaludvalget, så kan de anvendes i 2022. Bliver alle annoncer i pakkeløsningen brugt, så skal lokaludvalget betale normale takster for de efterfølgende annoncer i 2021. 

Løsning

Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2021 til efterretning.

Økonomi

Pulje

Budget

Disponeret over

Rest til disposition

Vanløsepuljen

900.000

 746.260  153.740

Egne projekter

514.500

 500.453  14.047
167.787

Til dagens møde er der ét internt projekt på dagsordenen:   
 • Naturtur - 7.500 kr.

Såfremt Vanløse Lokaludvalg beslutter at disponere 7.500 kr. til det interne projekt, er der 6.547 kr. tilbage til disposition til egne projekter.

Der er 14 eksterne ansøgninger, der tilsammen ansøger om et beløb på 315.818 kr. Såfremt lokaludvalget beslutter at følge Puljegruppens indstillinger, vil lokaludvalget bevilge midler for 86.000 kr. Godkender lokaludvalget Puljegruppens indstillinger vil der være 67.740 kr. tilbage til disposition i Vanløsepuljen.

/Bent Christensen

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.
Til top