Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 17.06.2021, kl. 18:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

B-sag: Orientering om sikker skolevejs projekt på Godthåbsvej

Se alle bilag
Vanløse Lokaludvalg tager orientering om sikker skolevejs projekt på Godthåbsvej til efterretning.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg tager orientering om sikker skolevejs projekt på Godthåbsvej til efterretning.

Problemstilling

I forbindelse med budgettet 2020 blev der afsat midler til forbedring af forholdene for skolebørn ved krydset Sallingvej/Godthåbsvej.

Projektet omhandler etablering af ca. 70 m cykelsti på Godthåbsvej på strækningen mellem det signalregulerede kryds ved Ring 2 (O2) og Vognborgvej. På samme strækningen anlægges der ligeledes en busperron, så at buspassagerer ikke kommer i konflikt med cykeltrafikken under af/påstigning.

Derudover foretages justeringer i signalanlægget ved Ring 2 (O2), hvor fodgængerne, der skal krydse Ring 2 (O2), får længere grøntid i myldretiden. For at oprette fremkommeligheden i Ring 2-korridoren vil grøntidsforlængelsen ske vha. radardetektorer. Et andet tiltag, der gennemføres for at øge sikkerhed/tryghed for de blødtrafikanter og busfremkommelighed, er at fjerne venstresvingspil for svingende køretøjer fra Godthåbsvej syd mod vest ad Ring 2.

Forvaltningen er lige pt. i gang med at projektere anlægget, og det forventes, at anlægsarbejdet igangsættes efter sommerferie.

Forvaltningen har meddelet sekretariatet, at hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål/bemærkninger, kan der evt. arrangeres et møde med udvalget, hvor projektet gennemgås i detaljer.

Bilagene vil kun være tilgængelig på den digitale dagsorden.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg tager orientering om sikker skolevejs projekt på Godthåbsvej til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler.

Videre proces

 

/Bent Christensen

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.
Til top