Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 17.06.2021, kl. 18:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

Borgernes tid

Under dette punkt har alle taleret. Borgerne kan frit møde frem og komme med indspark til Vanløse Lokaludvalg, bede lokaludvalget om hjælp til en sag, spørge til råds, kritisere en lokaludvalgsbeslutning osv.

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg modtog orientering fra Bjørn Skjoldbye, med uddybning af den henvendelse han har sendt til lokaludvalget om anlæg af kunststofgræsbane på Vanløse Idrætspark. Herunder mener Bjørn Skjoldbye, at "der burde være gennemført en VVM-redegørelse, idet de oplysninger der blev givet som grund for ikke at etablere en afgørelse om en VVM-redegørelse, er misvisende, eller direkte forkerte."
Til top