Mødedato: 16.06.2022, kl. 19:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

Tillægsdagsorden for Vanløse Lokaludvalg møde d. 16.06.2022, 19:00