Mødedato: 15.12.2022, kl. 17:30
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

Referat for Vanløse Lokaludvalg møde d. 15.12.2022, 17:30