Mødedato: 20.02.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kino

Høring lokalplanforslag med kommuneplantillæg Kirsebærhaven Nord

Se alle bilag
Lokalplanforslag med kommuneplantillæg Kirsebærhaven Nord skal muliggøre opførelsen af et nyt plejehjem i Kirsebærhaven ved siden af det kommende centrale byrum. Byudvikling & Trafik har udarbejdet udkast til høringssvar, der indstilles til godkendelse. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg drøfter og godkender høringssvar til lokalplanforslag Kirsebærhaven Nord.

Problemstilling

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre et nyt tidssvarende plejehjem i Folehavekvarteret ved siden af det kommende centrale byrum. I forslaget indgår også permanent oprettelse af en bydelsforbindelse igennem det kommende byrum. 

Forslaget er i høring til 1. marts 2024.

Løsning

Der er afholdt borgermøde den 25. januar 2024 på Vigerslev Bibliotek, som var planlagt i samarbejde med sekretariatet. Medlemmer af Valby Lokaludvalg deltog.

Byudvikling & Trafik har tidligere haft besøg af forvaltningens projektgruppe for at drøfte planerne. På baggrund af drøftelser i udvalget og borgermødet har Byudvikling & Trafik udarbejdet vedhæftede udkast til høringssvar, der indkaldes til godkendelse. 

Høringsmaterialet kan findes her

https://blivhoert.kk.dk/hoering/kirsebaerhaven-nord-lokalplanforslag

 

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt.
Til top