Mødedato: 20.02.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kino

Høring lokalplanforslag Poppelstykket II

Se alle bilag
Lokalplanforslag for Poppelstykket II skal muliggøre byggeri i syv etagers højde på Poppelstykket. Byudvikling og Trafik har skrevet udkast til høringssvar, som de beder om bemyndigelse til at supplere med input fra borgermøde om lokalplanforslaget, før det sendes ind. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg drøfter og godkender udkast til høringssvar.

2. at Valby Lokaludvalg bemyndiger Byudvikling & Trafik at supplere høringssvar med input fra borgermøde den 21. februar inden indsendelse. 

Problemstilling

Lokalplanforslaget Poppelstykket II er i høring med frist den 7. marts 2024

Forslaget skal gøre det muligt at opføre et byggeri i syv etagers højde med blandt andet ungdomsboliger, familieboliger, hotel og butikker i stueetagen i Valbys gamle industrikvarter ved siden af Silvan og Dyrehospitalet. 

Valby Lokaludvalg har tidligere kommenteret projekt i den indledende høring. I forbindelse med den interne høring havde udvalget besøg af bygherren og forvaltningen, der orienterede om projektet.

Se materiale om lokalplanforslaget på Bliv Hørt: 

https://blivhoert.kk.dk/hoering/poppelstykket-ii-lokalplanforslag

Løsning

Byudvikling & Trafik har behandlet høringen på udvalgsmøde den 31. januar 2024. 

Onsdag den 21. februar 2024 kl. 19-21 afholdes borgermøde om lokalplanforslaget i Valby Kulturhus, 5- sal.  

Udvalget har skrevet vedhæftede udkast til høringssvar, som de ønsker at supplere med input fra borgermødet.   

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt med en enkelt ændring. Michael Fjeldsøe gør svaret færdigt med input fra borgermødet 21. marts 2024. 
Til top