Mødedato: 20.02.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kino

Forberedelse af ekskursion

Valby Lokaludvalg bedes beslutte, om der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der kan forberede en faglig ekskursion for lokaludvalget.  

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg beslutter, om der skal nedsættes en arbejdsgruppe for en fælles ekskursion. 

Problemstilling

På Valby Lokaludvalgs møde i november blev muligheden for en fælles, faglig ekskursion drøftet. 

Løsning

Da der skal afsættes midler til projektet, foreslår sekretariatet, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der kan komme med et oplæg på program og budget. 

Økonomi

Der er pt. ikke afsat midler til projektet i Budget 2024. 

Videre proces

Hvis lokaludvalget beslutter at gå videre med projektet, bistår sekretariatet med de praktiske opgaver. 

 

Beslutning

Der blev ikke nedsat en arbejdsgruppen. Emnet tages op igen senere på året. 
Til top