Mødedato: 20.02.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kino

Repræsentantskabsmøde 2024

Valby Lokaludvalg skal forberede det årlige møde med Repræsentantskabet med fokus på opfølgning og evaluering af bydelsplanen. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg fastsætter en dato for repræsentantskabsmødet 2024

2. at Valby Lokaludvalg drøfter indhold af mødet og nedsætter en arbejdsgruppe, der kan forberede mødet sammen med sekretariatet. 

Problemstilling

Ifølge Regulativet for Lokaludvalg skal repræsentantskabet i de enkelte bydele indkaldes til et årligt møde, hvor de sammen med lokaludvalget evaluerer og følger op på bydelsplanen. Planen er dynamisk og der er derfor mulighed for at fjerne og tilføje projekter og indsatsområder. 

Løsning

Forpersongruppen har besluttet, at mødet med repræsentantskabet skal placeres i foråret og have karakter af et temamøde, hvilket også er et ønske i flere tilbagemeldinger fra repræsentantskabsmedlemmer. Forpersongruppen ønsker, at der - som til de tidligere møder - inviteres bredt, så repræsentantskabet også løbende suppleres. 

 Sekretariatet foreslår, at mødet placeres i uge 16 eller 17 (mellem 15-26. april). 

Økonomi

Der er afsat midler i lokaludvalgets budget til arrangementet. 

Videre proces

Arbejdsgruppen fastlægger program sammen med sekretariatet, der står for invitationer og anden logistik. 

 

Beslutning

Det årlige repræsentantskabsmød lægges i 2024 i forbindelse med åbning af stationen København Syd i efteråret med bydelens overordnede tema om sammenhæng i Valby som overskrift. 

Michael Fjeldsøe, Byrial Rastad Bjørst  og Kirsten Henriksen meldte sig til arbejdsgruppen. Repræsentanter fra andre fagudvalg kan fortsat melde sig. 

Til top