Mødedato: 20.02.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kino

Budget 2025 og Overførselssag 2023-2024

Se alle bilag

Lokaludvalgene bidrager hvert år med ønsker til Københavns Kommunes budget og overførselssagen, der fordeler overskydende midler fra året før. Valby Lokaludvalg skal på basis af fagudvalgenes input beslutte hvilke ønsker, der skal indsendes til hhv. Budget 2025 og Overførselssagen 2023-2024 og evt. kvalificering af disse. Der kan med fordel skelnes, så ønsker til overførselssagen er mindre og kortfristede, mens ønsker til budget kan være større og med længere tidsperspektiv. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg endeligt beslutter ønsker til Overførselssagen 2023-2024. 

2. at Valby Lokaludvalg beslutter ønsker til Budget 2025, herunder 2-3 prioriterede ønsker til Teknik- og Miljøudvalget.

Problemstilling

Lokaludvalgene bidrager hvert år med ønsker til Københavns Kommunes budget og overførselssagen, der fordeler overskydende midler fra året før. Lokaludvalgene kan fx påvirke processen gennem dialog med Borgerrepræsentationens medlemmer i de relevante fagudvalg, da det er via politikerne, at budgetnotater bestilles til udarbejdelse i forvaltningerne.

Løsning

Jo tidligere et lokaludvalg gør opmærksom på bydelens behov/budgetønsker, jo større chance er der for, at udvalgene har mulighed for at få dem med på fagudvalgenes lister, hvis de ønsker at bære ønskerne videre til budgetforhandlingerne. Budgetønskerne kan med fordel knyttes op på indsatsområder i bydelsplanerne og københavnerinddragelse i øvrigt.

Lokaludvalgene har igen i år mulighed for at sende 2-3 prioriterede ønsker direkte til Teknik- og Miljøudvalget. Ønskerne kan - som øvrige ønsker - indsendes frem til 22. marts, hvis der er behov for at kvalificere dem gennem forvaltningens faglige input og sparring.

Henvendelse med tidsplan fra Teknik- og Miljøborgmesteren er vedlagt som bilag. 

Oversigt over de ønsker, Teknik- og Miljøudvalget henviste til Budget 2024, er også vedlagt som bilag. Udvalget modtog i alt 40 ønsker fra lokaludvalgene, medtog 15 (ud over allerede henviste) til forhandlingen og 4 ønsker kom med i budget. Der er i alt ca. 700 ønsker til forhandling. 

Hold øje med effektiviseringsforslagene og bevillingsudløb
Lokaludvalgene kan desuden orientere sig i effektiviseringsforslag i forhold til, om aktiviteter i nærområdet eventuelt foreslås nedskåret eller afskaffet i strid med lokale ønsker. Derudover kan der være bevillingsudløb på lokale indsatser. Forvaltningerne kan desuden ønske sparring eller udtalelser til konkrete budgetønsker. 

Lokaludvalget besluttede på sit møde 16. januar 2024 disse ønsker til overførselssagen: 

  • Toilet i Kulbaneparken
  • Cykelfremkommelighed ved Tingstedet i forlængelse af projektet på Valby Langgade
  • Affaldsløsning i forbindelse med biblioteksbyggeriet på Toftegårds Plads 
  • Planlægningsbevilling til den ønskede bro over banen ved Grønttorvet

Lokaludvalget besluttede samtidig, at fagudvalg og miljøgruppen skulle afklare ønsker på egne områder til fornyet drøftelse på mødet 20. februar 2024. 

Der kan med fordel skelnes, så ønsker til overførselssagen er mindre og kortfristede, mens ønsker til budget kan være større og med længere tidsperspektiv. 

Videre proces

Sekretariatet vil være behjælpeligt med at søge dialog med og input fra relevante forvaltninger, og vil udarbejde materiale, der præsenterer de valgte budgetønsker og som kan anvendes i dialog med forvaltninger og Borgerepræsentationen senere i processen. 

Beslutning

Ønsker til Overførselssagen:

  • 1. prioritet - Cykelfremkommelighed ved Tingstedet i forlængelse af projektet på Valby Langgade (TMF)
  • Toilet i Kulbaneparken (TMF)
  • Planlægningsbevilling til den ønskede bro over banen ved Grønttorvet (TMF)
  • Affaldsløsning i forbindelse med biblioteksbyggeriet på Toftegårds Plads (KFF)

Til Budget 2025 ønskes desuden: 

  • Forundersøgelse af affredning Vigerslevparken
  • Trafikplan
Til top