Mødedato: 20.02.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kino

Nyt fra udvalg

Fagudvalgene giver på skift status på arbejdet i udvalget, herunder udvalgets arbejde med dets ansvarsområder i Bydelsplanen.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg tager orienteringen fra udvalget for Børn, Fritidsliv og Sociale emner til efterretning.

Problemstilling

I forlængelse af arbejdet med lokaludvalgets arbejde med Bydelsplan 2023, hvor fagudvalgene hver især har ansvar for de forskellige indsatsområder og projekter, har styregruppen og forpersonskabet besluttet, at denne personkreds afholder minimum 1 møde per kvartal for sikre gennemsigtighed og fremdrift i arbejdet og at fagudvalgene fremover på skift giver en status på deres arbejde på lokaludvalgsmøderne. 

Løsning

På dette møde giver udvalget for Børn, Fritidsliv og Sociale emner status på udvalgets arbejde, herunder arbejdet med Bydelsplanen. I dag orienteres om status på 

  • Ungeinddragelse 
  • Valby Idrætspark
  • Frivillighedsplatform
  • Affredning af Vigerslevparken

 

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.
Til top