Mødedato: 20.02.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kino

Henvendelser

Se alle bilag
Sekretariatet modtager jævnligt meddelelser med forslag og input til lokaludvalgets arbejde. Relevante henvendelser samles under dette punkt, og lokaludvalgets medlemmer kan vælge at tage specifikke henvendelser op til drøftelse i et fagudvalg. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg læser og tager stilling til, hvilke henvendelser der evt. skal drøftes i fagudvalg.

2. at Valby Lokaludvalgs medlemmer tager henvendelserne til efterretning.

 

Problemstilling

Sekretariatet modtager jævnligt henvendelser over e-mail, på sociale medier, over telefonen og ved personlig henvendelse. De har forskellig karakter, og i mange tilfælde hjælper sekretariatet afsenderen videre til en relevant forening, arbejdsgruppe eller forvaltning. 

Løsning

Nogle henvendelser har karakter af forslag og input til lokaludvalgets overordnede arbejde. Disse henvendelser samles under punktet henvendelser, så lokaludvalgets medlemmer kan vælge at tage dem op til drøftelse og evt. videre arbejde i fagudvalgene.  

I løbet af den seneste måned har sekretariatet modtaget følgende henvendelser: 

  • Området ved Hanssted-kvarteret - Afsender har en række forslag og spørgsmål til Hanssted-kvarteret.  
  • Ønske til Valby - Afsenderen ønsker flere indhegnede fritløbsområder til hunde. 

 

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.
Til top