Mødedato: 20.02.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kino

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling og beslutning

Sekretariatet indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt, idet punkt 3 blev behandlet som punkt 2.

 

Afbud:

Hanne Kofoed – suppleres af Nourel Houda Mesbahy

Walter Medeiros – suppleres af Tommy Jensen

Susanne Morell – suppleres af Janne Rasmussen

Henrik Palsmar – ikke muligt at stille suppleant

Mads S.B. Pedersen - ikke muligt at stille suppleant

Kristina Breyen - ikke muligt at stille suppleant

 

Benjamin Friis forlod mødet kl. 19.15 efter behandling af punkt 3 - Nyt fra udvalg.

 

Mødet sluttede kl. 20.27

Til top