Mødedato: 20.02.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kino

Lillepuljen

Lokaludvalget orienteres om de ansøgninger, der er indkommet til Lillepuljen den seneste måned. Der er ikke behandlet ansøgninger til Lokalpuljen.

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg tager orienteringen om ansøgninger til Lillepuljen til efterretning.

Problemstilling

Der er indkommet 10 ansøgninger til Lillepuljen. Der er ikke behandlet ansøgninger til Lokalpuljen i perioden siden Lokaludvalgets møde den 20. januar 2024.

Løsning

Der er behandlet 10 ansøgninger til Lillepuljen:

1) Mathias Kobberrød Rasmussen og Ulf Svane - Archive - ansøgt 10.000 kr.

Særudstillingen og publikumsaktiviteterne bliver til i et samarbejde mellem Københavns Museum og Copenhagen Archive (Historiker Mathias Kobberrød Rasmussen og fotograf Ulf Svane). De har siden 2020 i tekster og fotografier udforsket og dokumenteret atmosfæren på historiske Københavnersteder til deres onlinearkiv (cpharchive.dk). 

Afslag, der begrundes med manglende lokal forankring.

 

2) Lucila Pelleriti - Realise I am you and you are me - ansøgt 10.000 kr.

Realise I am you and you are me hosts the brilliance of analog pictures by the emerging artist Federica Valeria Rizzo. Her remarkable talent not only lies in the execution of each photograph but also in her unique ability to forge genuine connections with her subjects. The result is an intimate portrayal that encapsulates moments of bliss: an authentic reflection of intimate and shared experiences. The pictures frame the starting point of inspiration for the other art forms at the exhibition. The guest DJs, Tigermjolk and Nicolás Petersen, will help create an environment that can support the viewing of the pictures with beats drawn from diverse cultural influences. The photographs will be provided in a unique set design by Andreas Würtz.

Der er givet støtte på 5.000 kr. Nedslaget begrundes i den høje pris per deltager. 

 

3) Karl Hastrup - RåtKøbenhavn – ind I ilden Battlerep event - ansøgt 9.969 kr.

RåtKøbenhavn er et selvstændigt og dynamisk battle-initiativ, der specialiserer sig i skreven battlerap, hvor to eller flere modstander dyster om at have de bedste og hårdeste rim om hinanden. Vi er for nyligt kommet med i spillestedet UnderWerkets bookinggruppe og her vil vi gøre Valby til den danske battleraps Mekka gennem regelmæssige events. Ansøgningen drejer sig om indkøb af særlige mikrofoner. 

Afslag, der begrundes med manglende foreningsforankring, hvilket giver usikkerhed om fremtidig forankring af grej.

Ansøger er orienteret om, at det er muligt at søge igen, hvis forudsætningerne ændrer sig. 

 

4) Vigerslev Bibliotek - Udsmykning af Vigerslev Biblioteks vinduer - ansøgt 10.000 kr.

“Vi elsker bøger”-festivalen er en bydækkende festival, hvor vi formidler den bedste børnelitteratur til byens børn og unge. I år har vi et fælles fokus på natur og i Valby særligt på dyr. I den forbindelse etablerer vi et samarbejde med den lokale illustrator og kunstner Line Malling Schmidt. Hun skal skabe unikke vinduesdekorationer med fokus på natur og dyr på Vigerslev Bibliotek, der skaber et farverigt blikfang på bibliotekets store vinduer.

Derudover vil udsmykningen stå meget stærkere frem i den kommende periode, hvor pladsen foran biblioteket omdannes og derfor vil være en byggeplads.

Der gives støtte på 10.000 kr.

 

5) Epos Epoke - Feernes Hvisken - ansøgt 6.000 kr.

Feernes Hvisken er en rollespilskampagne for børn og unge i alderen 13 år og op. Feernes Hvisken er et tilbud, der skal give børn og unge et alternativ til at gå til fodbold, kampsport eller badminton, så lidt ligesom man kan blive en del af et fodboldhold, så skal man kunne blive en del af et rollespilshold. Feernes Hvisken handler som navnet antyder om feer, men ikke sådan nogle fra klokkeblomst, men Fae’s ala dem man møder i gamle folkeviser.

Hver spilgang vil Valby Kulturhus blive forvandlet om til en magisk feskov, hvor de fire årstidshof mødes og planlægger skumle planer med hinanden.

Der gives støtte på 6.000 kr.

 

6) Jeff Wagner/Johannes Jacobsen (OKTO) - Gathering-Vinterjazz - ansøgt 5.180 kr.

Vi ønsker at skabe en ny platform for kreative fællesskaber på tværs af genrer og formater, hvor unge kan mødes på nye uformelle manérer. Ved at kombinere fællesspisning og koncerter håber vi på at skabe nye fællesskaber og at nysgerrigheden styrkes. Desuden håber vi, ved at lave elementet i Valby, at skabe en ny relevans af bydelen som kulturelt punkt og mødested. Vi håber, hvis arrangementet er succesfuldt, at kunne lave dette som en koncertserie og et tilbagevendende arrangement. 

Der gives støtte på 5.180 kr. 

 

7) Bo-Vita - Sammen bor vi, sammen gror vi - ansøgt 10.000 kr.

Vi vil dele muleposer med plantefrø, plantekits og svampehotel ud til vores beboere i blandt andet  Valby. Derefter vil vi invitere dem med ind i et online fælles planteunivers på Facebook, der skal være aktiv hele maj måned. Her deles planteinspiration og præmier ud, samt udveksling af erfaringer og hyggeligt anekdoter. 400 kommer til at deltage, og alle fra Bo-vita må være med. Helt kort arrangerer vi projekter, som dette, der fremmer trivslen for vores mange beboere - og det gør vi non-profit. Støtten vedrører Valby-delen af projektet. 

Der gives støtte på 10.000 kr.

 

8) Reach Denmark - Bilvask, småjob for unge - ansøgt 10.000 kr.

Folehaven er et område med 1000 lejemål og ca. 2000 beboere. Flere af disse beboere har deres biler holdene i områdets p-pladser. I stedet for at de skal køre ud af området, vil vi give mulighed for at børn og unge kan vaske deres biler, mens de holder parkeret på deres pladser. På den måde giver vi en god service, der samtidig gør det muligt at skabe en god kommunikation mellem unge og ældre, og giver mulighed for positive fællesskaber og sammenhold i det at vi unge har noget sjovt at lave. Vi har allerede været rundt og spørge både vores lokale afdelingsbestyrelse og flere beboer og de syntes alle sammen det er en vildt god ide. Aktiviteten skal foregå i Folehaven, Valby, på alle områdets parkeringspladser. Vi har 15 børn og unge der er med på projektet, og der er flere der har sagt de gerne vil være med, så vores mål er at aktiviteten skal forgå 2 gange ugentligt i hele projektperioden. 

Afslag, der begrundes med, at der ikke er tale om underskudsgaranti, idet indtægten fra bilvask  bruges på aktiviteter.

Ansøger opfordres til at søge andre sponsorater.

 

9) Biograflyd - KraftWerket - ansøgt 10.000 kr.


Blå Bio eller Le cinéma bleu er Ungdomkulturhusets KraftWerkets nyeste event platform. Her vil unge kunne fremvise deres første dokumentar, kortfilm, eller kunstfilm fx, ifm. udstilling i galleriet. 

Vi har købt en brugt kvalitets projekter, tidligere brugt i Amager Bio  og vil nu sikre den gode lyd, med lydisolerende plader, doneret af Råhuset Vesterbro og med let brugt lydsystem, forhåbentligt, støttet af Lokaludvalget.

Der gives støtte på 10.000 kr.

 

10) Valby Værested - Kultur, fællesskab og foredrag - ansøgt 10.000 kr.

Fire foredrag, som især har fokus på kultur og vores smukke bydele. Historiske foredrag, som skaber gode minder og rare oplevelser i samvær med andre. Noget at være sammen om og som fastholder viden om vores kulturarv. Valby Værested inviterer Valby borgere til arrangementer som skaber fællesskaber og knytter mennesker sammen uanset alder, køn eller nationalitet. Vi har plads til 30 personer, og arrangementer faciliteres af frivillige. Til hvert arrangement kan Valby borgere få kaffe, dagens kage og småkager, og det annonceres som en bevilling fra Valby Lokaludvalg.

Der gives støtte på 10.000 kr.

Økonomi

Der er givet til støtte på 56.180 kr.

Samlet støtte fra Lillepuljen i 2024 er 82.980 kr.

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.
Til top