Mødedato: 20.02.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kino

Orientering om endeligt svar på høring om forslag til plantillæg 2024 til Spildevandsplan 2018

Se alle bilag
Til orientering Valby Lokaludvalgs svar på høring om Forslag til plantillæg 2024 til Spildevandsplan 2018, som blev besluttet på mødet 16. januar 2024. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg tager det endelige høringsvar om Forslag til plantillæg 2024 til Spildevandsplan 2018 til efterretning. 

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen satte Forslag til plantillæg 2024 til Spildevandsplan 2018 i høring 14. december 2023. Forslaget vil muliggøre 29 indsatser indenfor kategorierne afløbssystem, klimatilpasning, byudvikling og renseanlæg, som er defineret i rammeplanen Spildevandsplan 2018.

Indsatserne medvirker til at understøtte kommunens serviceniveau for kloak, klimatilpasning, målsætninger for badevandskvaliteten i Københavns Havn og Øresund samt statens målsætninger for vandområder.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøftede høringen i sit møde 16. januar 2024 og besluttede, at udvalget ikke havde bemærkninger til forslaget. 

Videre proces

Efter høringsfasen vil Teknik- og Miljøforvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser, og på den baggrund udarbejde en indstilling om endelig vedtagelse af plantillægget. Plantillægget forventes herefter at blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget til endelig vedtagelse.

Beslutning


Orienteringen blev taget til efterretning.
Til top