Mødedato: 20.02.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kino

Udmøntning af midler til indsatsen Natur og Biodiversitet

Valby Lokaludvalg skal udmønte 30.000 kr. af de allerede budgetterede midler til Miljøgruppens indsats Natur og Biodiversitet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller;

1. at Valby Lokaludvalg udmønter 30.000 kr. af de allerede budgetterede midler til indsatsen Natur og Biodiversitet.

Problemstilling

Biodiversiteten er under pres i hele verden, og Valby Miljøgruppe vil derfor med indsatsen Natur og Biodiversitet fortsætte vores fokus på, hvordan bydelens forskellige aktører kan gøre en forskel for biodiversiteten i haver, altankasser og grønne områder.

Miljøgruppen startede i 2020 en ambitiøs indsats for insekterne i vores bydel ved navn Valbi-Planen. Målet med indsatsen er at inddrage alle i Valby i en generel forbedring af biodiversiteten i haver, parker og andre grønne områder. Et af de helt store mål, Valbi-planen satte ved projektets start, var at sikre 5 ha biodiversitetsvenligt beplantet jord i Valby, Det mål nåede vi i 2023, hvorefter vi har sat et nyt mål på 7 ha, der ca. svarer til 1 m2 pr. borger i bydelen.

Indsatsen koordineres løbende med bydelens byrumsforvalter og Københavns Kommunes Biodiversitetsstrategiansvarlige.

Løsning

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af miljøårsplanen for 2024 afsat et rammebudget på i alt 30.000 kr. til indsatsen Natur og Biodiversitet. 

Økonomi

Status Intern pulje efter udmøntning: 

Budgetterede midler 1.471.500
Disponerede midler 877.500
Rest til disponering 594.000

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top