Mødedato: 20.02.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kino

Udmøntning af midler til indsatsen Plantekasser på Toftegårds Plads Syd

Valby Lokaludvalg skal udmønte 10.000 kr. af de allerede budgetterede midler til Miljøgruppens indsats Plantekasser på Toftegårds Plads Syd.

Indstilling

Sekretariatet indstiller;

1. at Valby Lokaludvalg udmønter 10.000 kr. af de allerede budgetterede midler til indsatsen Plantekasser på Toftegårds Plads Syd.

Problemstilling

Miljøgruppen har siden 2015 haft fokus på begrønning af Toftegårds Plads Nord og Syd. Vi har med etableringen af en urban byhave af mobile pallemøbler og plantekasser søgt at demonstrere pladsens potentiale. Disse møbler og plantekasser holdes og vedligeholdes løbende af Miljøgruppen.

I 2017 blev der i forbindelse med planerne om at flytte Valby Bibliotek til Toftegårds Plads afsat penge på Københavns Kommunes budget til udarbejdelse af en helhedsplan for Toftegårds Plads. I forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen og det kommende bibliotek arbejder vi for at begrønne både nord- og syd-pladsen, så begge pladser kan fremstå som eksempler på, hvordan fliser og asfalt kan erstattes af træer og grønt til gavn for klima, regnvandshåndtering og til glæde for pladsens brugere. 

Vi arbejder aktivt for, at begrønning og nyindretning af Toftegårdsplads Nord bliver indarbejdet i helhedsplanen. Vi er i løbende kontakt med byrumsforvaltere, beboere og erhverv omkring pladsen og søger at fremme samarbejde og dialog om pladsens fremtid.

Løsning

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af miljøårsplanen for 2024 vedtaget at afsætte et rammebudget på i alt 10.000 kr. til indsatsen Plantekasser på Toftegårds Plads Syd. 

Økonomi

Status Intern pulje efter udmøntning: 

Budgetterede midler 1.471.500
Disponerede midler 847.500
Rest til disponering 624.000

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top