Mødedato: 20.02.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kino

Udmøntning af midler til indsatsen Affald og affaldssortering

Valby Lokaludvalg skal udmønte 20.000 kr. af de allerede budgetterede midler til Miljøgruppens indsats Affald og affaldssortering. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg udmønter 20.000 kr. af de i miljøårsplanen allerede budgetterede midler til indsatsen Affald og affaldssortering i 2024.

Problemstilling

Indsatsen vil i 2024 primært gå ud på at genoptage afviklingen af arrangementet Store Forårsrengøring i Valby, et arrangement, miljøgruppen afviklede første gang i 2007 og med stor succes de efterfølgende år, men som grundet Corona har været lukket ned.

Store Forårsrengøring i Valby afvikles i 2024 søndag den 14. april på Toftegårds Plads. Deltagerne samler affald ind hvor de har lyst fra kl. 10.00 -12.00 og Miljøgruppen byder på let mad, drikke og underholdning kl. 12.00 - 13.00. Der forventes 100 - 200 deltagere.

Løsning

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af miljøårsplanen for 2024 afsat et rammebudget på i alt 20.000 kr. til Miljøgruppens indsats Affald og affaldssortering.

Økonomi

Status Intern pulje efter udmøntning: 

Budgetterede midler 1.471.500
Disponerede midler 837.500
Rest til disponering 634.000

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top