Mødedato: 20.02.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kino

Udmøntning af midler til ungeinddragelse

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg skal udmønte 120.000 kr. af de allerede budgetterede midler til ungeinddragelse.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg udmønter 120.000 kr. til ungeinddragelse af de allerede budgetterede midler. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg besluttede i sin bydelsplan at arbejde med ungeinddragelse som projekt. Opgaven blev forankret i fagudvalget for Børn, Fritidsliv og Sociale emner, der sammen med Generation Bæredygtig fra Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemfører et projekt for unge lokale københavnere i alderen 16-19 i forbindelse med Kulturhus- og Biblioteksplanen. 

Invitation til projektet er vedlagt som bilag. 

Løsning

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af sit budget for 2024 vedtaget at afsætte et rammebudget på i alt 120.000 kr. til projektet med ungeinddragelse.

Økonomi

Status Intern pulje efter udmøntning: 

Budgetterede midler 1.471.500
Disponerede midler 817.500
Rest til disponering 654.000

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top