Mødedato: 20.02.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kino

Udmøntning af midler til Valby Kulturdage

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg skal udmønte 589.500 kr. af de allerede budgetterede midler til afholdelse af Valby Kulturdage. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg udmønter 589.500 kr. til afholdelse af Valby Kulturdage 2024. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg står igen i 2024 for rammerne omkring Valby Kulturdage, dvs. materiel, kommunikation, projektledelse og afvikling. 

Løsning

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af sit budget for 2024 vedtaget at afsætte et rammebudget på i alt 589.500 kr. til afholdelse af Valby Kulturdage 2024. 

Budget vedlagt som bilag. 

Økonomi

Status Intern pulje efter udmøntning: 

 

Budgetterede midler 1.471.500
Disponerede midler 697.500
Rest til disponering 774.000

 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top