Mødedato: 20.02.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kino

Udmøntning af midler til udstyr

Valby Lokaludvalg skal udmønte 20.000 kr. af de allerede budgetterede midler til vedligeholdelse og indkøb af udstyr.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg udmønter 20.000 kr. til vedligeholdelse og indkøb af udstyr af de allerede budgetterede midler. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har mobilt AV-udstyr, en ladcykel og andre typer udstyr, der bruges særligt i forbindelse med aktiviteter uden for sekretariatet. 

Løsning

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af sit budget for 2024 vedtaget at afsætte et rammebudget på i alt 20.000 kr. til vedligeholdelse og indkøb af udstyr.

Økonomi

Status Intern pulje efter udmøntning: 

Budgetterede midler 1.471.500
Disponerede midler 108.000
Rest til disponering 1.363.500

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top