Mødedato: 20.02.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kino

Udmøntning af midler til sociale medier

Valby lokaludvalg skal udmønte 32.000 kr. af de allerede budgetterede midler til årets indsatser på sociale medier. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg udmønter 32.000 kr. til sociale medier af de allerede budgetterede midler. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg kommunikerer sideløbende med andre indsatser via de sociale medier, herunder også gennem betalte kampagner for diverse projekter, arrangementer og indsatser over året. 

Løsning

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af sit budget for 2024 vedtaget at afsætte et rammebudget på i alt 32.000 kr. til indsatserne på sociale medier.  

Økonomi

Status Intern pulje efter udmøntning: 

Budgetterede midler 1.471.500
Disponerede midler 88.000
Rest til disponering 1.383.500

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top