Mødedato: 20.02.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kino

Borgernes Tid

Under dette punkt har alle taleret. Borgerne kan frit møde frem og komme med indspark til Valby Lokaludvalg, bede lokaludvalget om hjælp til en sag, spørge til råds, kritisere en lokaludvalgsbeslutning osv.

Beslutning

Emmanuelle Kortholm gav en introduktion til Valby Kino og Valby Kinos mange klubber.
Til top