Mødedato: 16.01.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Høring om forslag til plantillæg 2024 til Spildevandsplan 2018

Forslag til plantillæg 2024 til Spildevandsplan 2018, der muliggør 29 indsatser indenfor kategorierne afløbssystem, klimatilpasning, byudvikling og renseanlæg som er defineret i rammeplanen Spildevandsplan 2018. Valby Lokaludvalg bedes drøfte forslaget og beslutte, om der skal skrives et svar.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg drøfter høringen, beslutter, om der skal skrives et svar og i så fald udpeger et medlem til at skrive svaret. 

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen satte Forslag til plantillæg 2024 til Spildevandsplan 2018 i høring 14. december 2023. Forslaget vil muliggøre 29 indsatser indenfor kategorierne afløbssystem, klimatilpasning, byudvikling og renseanlæg, som er defineret i rammeplanen Spildevandsplan 2018.

Indsatserne medvirker til at understøtte kommunens serviceniveau for kloak, klimatilpasning, målsætninger for badevandskvaliteten i Københavns Havn og Øresund samt statens målsætninger for vandområder.

Forslag og den underliggende miljøvurdering kan læses her: 

Forslag til plantillæg 2024 til Spildevandsplan 2018

Miljøvurdering af spildevandsplanen 2024

Løsning

Frist for bemærkninger til forslaget til plantillæg og miljørapporten er 20. februar 2024 og Valby Lokaludvalg kan derfor udarbejde høringssvar på basis af drøftelsen til endelig godkendelse på udvalgets februarmøde. 

 

Videre proces

Efter høringsfasen vil Teknik- og Miljøforvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser, og på den baggrund udarbejde en indstilling om endelig vedtagelse af plantillægget. Plantillægget forventes herefter at blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget til endelig vedtagelse.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt, idet lokaludvalget besluttede at afgive det høringssvar, at udvalget ikke har bemærkninger til forslaget. 

Til top