Mødedato: 16.01.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

By- og erhvevsliv i Gl. Valby

Cand. soc. i byplanlægning Sarah Lyth Astrup præsenterer sit oplæg om by- og erhvervsliv i Gl. Valby, der er baseret på samtaler, observationer og en workshop med forskellige interessenter koblet med relevant teori om levende bymidter. Oplægget er til orientering som afsæt for et eventuelt fokus på området. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg tager oplægget til efterretning. 

Problemstilling

Sarah Lyth Astrup, der er uddannet cand. soc. i byplanlægning, har i sin praktisk på sekretariatet arbejdet med by- og erhvervslivet i Gl. Valby gennem observationer af området og gennem samtaler med erhvervsdrivende og andre interessenter som By & Land, Valby. Den indsamlede data blev sammen med teori om levende bymidter inddraget i en workshop om emnet med lokaludvalgsmedlemmer og andre interessenter.

Løsning

Sarah Lyth Astrup præsenterer den indsamlede viden og anbefalinger til videre arbejde med/i området og kan efterfølgende præcisere et konkret projekt, hvis lokaludvalget ønsker det. 

 

 

Beslutning

Oplægget blev taget til efterretning og lokaludvalget får præsenteret et par konkrete udviklingsmuligheder på et kommende møde. 

Til top