Mødedato: 16.01.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Forberedelse af budget 2025

Se alle bilag
Lokaludvalgene bidrager hvert år med ønsker til Københavns Kommunes budget og overførselssagen, der fordeler overskydende midler fra året før. Lokaludvalgene kan i starten af året indlede arbejdet og Valby Lokaludvalg bedes derfor tage en indledende drøftelse af ønsker og kvalificering af disse. 
 
 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg drøfter foreløbige ønsker til årets overførselssag og budget 2025. 

2. at Valby Lokaludvalg afklarer proces for kvalificering og formidling af ønskerne.  

Problemstilling

Lokaludvalgene bidrager hvert år med ønsker til Københavns Kommunes budget og overførselsagen, der fordeler overskydende midler fra året før. Lokaludvalgene har forskellige muligheder for at bidrage i processen som beskrevet i budgetårshjulet, der er vedlagt som bilag. 

 

Løsning

I starten af året kan lokaludvalgene forberede processen ved at holde øje med fagudvalgenes dagsordener og referater og eventuelle temadrøftelser for at få overblik over aktuelle prioriteringer og sager samt orienteringer relateret til budgetprocessen.

Lokaludvalgene kan samtidig søge sparring og dialog med relevante forvaltninger til modning og kvalificering af de lokale ønsker, lokaludvalget ønsker at prioritere. 

 

Videre proces

Sekretariatet vil være behjælpeligt med at søge dialog med og input fra relevante forvaltninger, og vil udarbejde materiale, der præsenterer de valgte budgetønsker og som kan anvendes i dialog med forvaltninger og Borgerepræsentationen senere i processen. 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. 

ad 1. Lokaludvalget satte disse emner på listen til årets overførselssag: 

  • Toilet i Kulbaneparken
  • Cykelfremkommelighed ved Tingstedet i forlængelse af projektet på Valby Langgade
  • Affaldsløsning i forbindelse med biblioteksbyggeriet på Toftegårds Plads 
  • Planlægningsbevilling til den ønskede bro over banen ved Grønttorvet

ad 2. Lokaludvalget besluttede, at fagudvalg og miljøgruppen afklarer ønsker på egne områder til fornyet drøftelse på næste lokaludvalgsmøde. 

 

Til top