Mødedato: 16.01.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Nyt fra udvalg

Et af fagudvalgene giver status på arbejdet i udvalget, herunder udvalgets arbejde med dets ansvarsområder i Bydelsplanen.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg tager orienteringen fra udvalget for Kunst, Kultur & Frivillighed til efterretning.

Problemstilling

I forlængelse af arbejdet med lokaludvalgets arbejde med Bydelsplan 2023, hvor fagudvalgene hver især har ansvar for de forskellige indsatsområder og projekter, har styregruppen og forpersonskabet besluttet, at denne personkreds afholder minimum 1 møde per kvartal for sikre gennemsigtighed og fremdrift i arbejdet og at fagudvalgene fremover på skift giver en status på deres arbejde på lokaludvalgsmøderne. 

 

Løsning

På dette møde giver Kunst, Kultur & Frivillighed status på udvalgets arbejde, herunder status på udvalgets arbejde med dets projekter i Bydelsplanen.

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.
Til top