Mødedato: 16.01.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling og beslutning

Sekretariatet indstiller,
1. at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende med afbud

Anders V. Møller – suppleres af Kim Lerche Olsen

Christian Edelvold Berg – suppleres af Martin Skovsø Nielsen

Hanne Kofoed – ikke muligt at stille suppleant

Kristian Larsen – ikke muligt at stille suppleant

Kristina Breyen - – ikke muligt at stille suppleant

Mødet sluttede kl. 21.36Til top