Mødedato: 16.01.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Endelig godkendelse af svar på høring om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til af Harrestrup Å i Vigerslevparken

Se alle bilag
Teknik og Miljøforvaltningen beder om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 i forbindelse med Harrestrup Å-genopretningsprojektet. Miljøgruppen har fulgt projektet løbende og har formuleret høringssvar på vegne af Valby Lokaludvalg. Høringssvaret er indsendt til fristen 16. januar 2024 og indstilles derfor til endelig godkendelse.

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg godkender høringssvar til Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til af Harrestrup Å i Vigerslevparken.

 

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen beder i forbindelse med Harrestrup Å-genopretningsprojektet om lokaludvalgets høringssvar til projektforslaget Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til af Harrestrup Å i Vigerslevparken.  

Dispensationen vedrører kapacitets- og naturgenopretningsprojektet i Harrestrup Å fra Hvidovre Station til udløbet i Kalveboderne. Konkret søges der dispensation, så en række træer kan fældes. Enkelte af træerne er tilholdssted for flagermus og der er ligeledes stor opmærksomhed på fældning af træer fra de lokale beboere.

Læs høringsmateriale her

 

Løsning

Miljøgruppen finder, at der i dispensationsskrivelsen tages de nødvendige hensyn til det natura2000-område, der ligger nedstrøms, og gør i høringssvaret opmærksom på de lokale beboeres fokus på at bevare så mange træer som muligt ved omlægningen af vandløbet.

Miljøgruppen følger fortsat projektet tæt.

Høringsfrist er 16. januar 2024 og svaret er indsendt. 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top