Mødedato: 16.01.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Lokalpuljen

Puljeudvalget har behandlet indkomne ansøgninger og Valby Lokaludvalg skal godkende indstillingerne. Uddelinger fra Lillepuljen er vedlagt til orientering.

Indstilling

 

Puljeudvalget indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

2. at Valby Lokaludvalg tager orientering om uddelinger fra Lillepuljen til efterretning. 

Problemstilling

 

Valby Lokaludvalg har modtaget 8 ansøgninger til Lokalpuljen 2024

1. Valby Harmoniorkester - Valby Harmoniorkester ved Vinterjazz 2024  

2. Casa Latinoamericana - Jazz Festival

3. Vigerslev Bibliotek - Fællessang på Vigerslev Bibliotek

4. Copenhagen Dance Arts - Move Closer – dans der kommer helt tæt på

5. Mit Kvarter m.fl. - Frontløberen, socialt og kulturelt tilbud til børn og unge

6. Jan Fruergaard og Julie Lind - Lydfest i Valby: Lokale toner på Picniq

7. Nasty Cut Records - Nasty Cut Fest 2024

8. Foreningen Iris – Liv og bevægelse i alle regnbuens farver - Lær dig selv at kende, og vær præcis som du er – under regnbuen

 

 

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

1. Valby Harmoniorkester - Valby Harmoniorkester ved Vinterjazz 2024  

Valby Harmoniorkester er igen i år blevet inviteret til at deltage i Vinterjazz i Valby. Denne gang i Valby Kulturhus’ Teatersal fredag d. 23. februar kl. 18.00. Orkestret har sammensat et flot og spændende program i krydsfeltet mellem klassisk og jazz. Der er både europæisk musik i form af Hindemiths Symfonisk Metamorfose, Hans Werner Henzes blæsersymfoni “Ragtimes & Habaneras”, samt amerikanske, bluesinspirerede toner af Frank Ticheli.

Musikken er teknisk udfordrende og introducerer publikum for forskellige tilgange til det, at komponere rytmisk inspireret musik for stort orkester. Koncerten dirigeres af orkestrets faste dirigent, Jonas Viggo Pedersen, og arrangeres i samarbejde med Cowbell Music. Der annonceres bredt på sociale medier og Valby Kulturhus’ hjemmeside

Dato for afholdelse: 24. januar – 23. februar 2024

Budget: 19.000 kr.

Ansøgt: 15.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 15.000 kr.

 

2. Casa Latinoamericana - Jazz Festival

Casa Latinoamericana har altid ønsket at tilføje jazzfestivalen en ny oplevelse for jazzelskere. Mange kommer til VALBY for at kunne nyde denne mindre kendte, men så glædelige gren af jazzgenren, LatinJazz.

Der har været år, hvor vi ikke kunne deltage som avenue, på festivalen på grund af manglende finansiering. I år vil der blive tilbudt nogle gastronomiske specialiteter fra Latinamerika, og danske musikere inden for latinjazz vil forkæle os med denne glade rytme.

Casa Latinoamericana oplyser, at der er tale om to arrangementer i Casa Latinoamericana med 50-70 deltagere i hvert arrangement.

Dato for afholdelse: 2. og 23. februar 2024

Budget: 12.000 kr.

Ansøgt: 12.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 12.000 kr.

 

3. Vigerslev Bibliotek - Fællessang på Vigerslev Bibliotek

Fællessang er et tilbagevendende arrangement, der finder sted den første fredag hver måned (med undtagelse af juli)

Her samles omkring 20 mennesker og synger sange sammen. Det er mennesker i flere aldre, men især ældre borgere. For en del af dem, er det et af månedens højdepunkter, da de af forskellige årsager ikke kommer så meget ud.

Deltagerne kommer fra alle steder i Valby, og er altså ikke ’kun’ Folehaveområdet.

Pianisten, Henrik, laver, foruden at spille, et stort stykke arbejde med at sikre, at alle kommer med hver gang. Han skriver blandt andet sms’er rundt og minder om arrangementerne og yder et fantastisk imødekommende værtskab, så deltagerne føler sig set og hørt.

Fællessang er altså meget mere end blot sang. Det handler om at føle sig velkommen i et fællesskab - lige meget hvem man er, eller hvor man kommer fra.

I december holdes der desuden julefrokost i forbindelse med arrangementet.

Dato for afholdelse: Hver måned, undtagen juli, i 2024 (I alt 11 gange)

Budget: 16.000 kr.

Ansøgt: 14.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 14.000 kr.

 

4. Copenhagen Dance Arts - Move Closer – dans der kommer helt tæt på

Move Closer er kerneaktiviteten i Copenhagen International Dance Festival, hvor dansen kommer helt tæt på borgerne – på besøg i dagligdagen, i opholdsstuen og på offentlige pladser - for at skabe en livsopløftende og inspirerende danseoplevelse. Vi ønsker at nå de mennesker, som måske ikke selv opsøger kunstneriske oplevelser.

Professionelle dansere besøger institutioner for psykisk og fysisk sårbare, plejehjemsbeboere, skoleelever, gymnasieelever, og danser for personer i alle aldre i det offentlige rum. Målet er at inspirere og skabe kropslig glæde, ligegyldig om man sidder i kørestol, ligger i sengen, sidder i skolen eller er på vej ud for at handle. Aktiviteterne består af forestillinger med 2-6 dansere, efterfulgt af fælles bevægelsessekvenser, samtaler rundt om bordene eller debatter om fx kropsidealer eller kroppen i samfundet. Vi videreudvikler aktiviteterne sammen med de institutioner i bydelen vi samarbejder med, og vores ønske er at gå i dybden med samarbejdsrelationerne, så flere i samme institution får danseoplevelsen.

Dato for afholdelse: 1. marts – 30. juni 2024

Budget: 216.000 kr.

Ansøgt: 20.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 20.000 kr.

 

5. Mit Kvarter m.fl. - Frontløberen, socialt og kulturelt tilbud til børn og unge 

Frontløberen er et nyt eksperiment der netop tilbyder nye metoder, nye værktøjer og helt konkrete aktiviteter i arbejdet med grupper af unge der opholder sig i gadens rum. Samtidig er Frontløberen et forsøg på at eksperimentere med forskellige typer af midlertidige byrum, der tilbyder unge mere og andet end ’det at hænge ud’.

Frontløberen er helt konkret en ladcykel, der kan ’rulles’ helt hen til og midt ind i grupper af unge. Cyklen kan så at sige ’slås op og ud’ og fungere som både et tryghedsinitiativ, et socialt tilbud og et kulturtilbud på samme tid. Cyklen er udstyret med hyggelig stemning i form af lyskæder, lanterner osv., der er påmonteret klapborde til at sidde ved og den er udstyret med simpelt køkkenudstyr, så der kan serveres en toast, en kop varm kakao (eller lignende) fra cyklen.

Målet for Frontløberen er at fungere som en midlertidig akut aktivitet, der skal fungere i samspil med opkobling til en mere permanent aktivitet. Dvs. målet er at Frontløberen indsættes i en periode på 4-12 uger, fase 1, hvorefter aktiviteterne kobles op på en permanent matrikel, fase 2. Fase 3 består af en forankring af de mest relevante aktiviteter i lokalområdet.

 

Involverede parter:

Det tryghedsskabende rum/Den sociale reception:

- Social forvaltningen

- UU-København

- Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen

- Børne- og ungeforvaltningen

- Kultur- og fritidsforvaltningen

- SSP og Sikker by

- Helhedsplanerne; Urbanplanen, Nørrebrobyggerne & Mit Kvarter

 

Det inkluderende kulturtilbud (ikke udtømmende, da der inviteres bredt til samarbejde):

- Kultur Valby

- Teater V

- Blågården Teater

- Contact

- Dfunk

- Til Vægs

- Institut for Urban kunst

 

Dato for afholdelse: 1. og 2. kvartal 2024

Budget: 266.000 kr.

Ansøgt: 60.000kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 60.000 kr.

 

6. Jan Fruergaard og Julie Lind - Lydfest i Valby: Lokale toner på Picniq

”Valby Lydfest: Lokale toner på Picniq” er en kulturel fejring skabt af en passioneret gruppe af lokale musikartister i samarbejde med Picniq – Valbyparkens Spiseri. Gennem 3 koncerter i februar 2024 ønsker vi at styrke Valbys kunstneriske scene og skabe en inkluderende kulturel oplevelse.

Delvist et lokalarrangement og delvist en del af programmet for Københavns Vinterjazzfestival i februar https://jazz.dk/vinterjazz-2024/forside/

Målgruppen omfatter voksne og ældre beboere, og vi sigter mod at tiltrække over 150 deltagere. Samarbejdet med Picniq giver en unik atmosfære til koncerterne midt i den naturskønne Valbypark og er med til at sætte Valby på landkortet.
Vi annoncerer bredt gennem lokale medier, sociale medieplatforme, Københavns Vinterjazzfestival samtidig med, at vi deler smukt designede flyers ud i lokalsamfundet for at sikre, at vores budskab når ud til alle. Vi ønsker med dette arrangement at skabe et pulserende kulturelt samlingspunkt i Valby.

Dato for afholdelse: 7., 14. og 21. februar 2024

Budget: 49.300 kr.

Ansøgt: 25.000-40.000 kr.

Puljeudvalget indstiller at der gives støtte på 8.500 pr. koncert, dog max 25.500 kr. svarende til 3 koncerter.

Ansøger opfordres til også at ansøge Kgs. Enghave Lokaludvalg.

 

7. Nasty Cut Records - Nasty Cut Fest 2024

Nasty Cut Fest 2024 – Danmarks mest hyggelige punk festival! Mere end 20 bands fra hele verden kommer til København for at spille for det lokale alternative musikmiljø. I løbet af festivalen vil der også være workshops og aktiviteter for alle aldre og mulighed for at hygge sammen med andre gæster og kunstnere.

Festivalen bliver afviklet gennem samarbejde mellem Underwerket, KraftWerket og Valby Kulturhus, og har til formål at fremme det lokale alternative musikmiljø og styrke musikfællesskabets diversitet.

Nasty Cut Records er en ikke-kommerciel frivillig forening med fokus på gør-det-selv punkmusikkultur og bæredygtighed i musikproduktion.

Dato for afholdelse: 17. – 19. maj 2023

Budget: 139.155 kr.

Ansøgt: 36.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 36.000 kr.

 

8. Foreningen Iris – Liv og bevægelse i alle regnbuens farver - Lær dig selv at kende, og vær præcis som du er – under regnbuen

Projektet ’Lær dig selv at kende og vær præcis som du er - under Regnbuen’ gennemføres i Børnehuset Lillekilde, Valby med deltagelse af 24, 5-6 årige børn pædagoger og forældre.

Dato for afholdelse: Uge 4-10 2024

Budget: 21.000 kr.

Ansøgt: 17.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives afslag, da arrangementet kommer for få Valby-borgere til gode.

 

Der er behandlet 5 ansøgninger til Lillepuljen:

De Grønne Pigespejdere i Aalholm har fået bevilliget 4.000 kr. til Luciakjoler og juleaktiviteter på plejehjem i 2024.

Lars Jonsson fra udstillingsstedet Otte har fået afslag på ansøgning om støtte til udstillingen Norwegian massage.

JMC produktion har fået bevilliget 5.000 kr. til udstillingen SÙGA i Bonne Espérance.

Valby Bibliotek, Timotheuskirken m.fl. har fået bevilliget 8.000 kr. til (g)Udgivet - Når hele Valby læser den samme bog 2024.

PLADS23 har fået bevilliget 9.800 kr. til Vinterjazz på PLADS23.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter de indkomne ansøgninger til Lokalpuljen, og beslutter hvilke ansøgninger, der skal gives støtte med hvilket beløb. Al støtte gives som underskudsgaranti og udbetales først efter indsendelse af evaluering og endeligt regnskab.

Økonomi

 

Tabellerne viser økonomien i puljen, hvis de indstillede beløb bevilges.

 

Pulje 2024

Disponeret per 16. januar 2024

Indstillet 16. januar 2024

Resterende midler, hvis ansøgninger imødekommes.

1.505.300 kr.

 

585.983 kr.

 

182.000 kr.

737.317 kr.

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Walter Milton Zeballos Medeiros forlod mødet under behandling af ansøgning 2.

Lokaludvalget bad om, at en kort begrundelse for behandling af ansøgninger i Lillepuljen fremover er med, ligesom ansøgningerne bliver lagt på medlemmernes side. 


Til top