Mødedato: 16.01.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Udmøntning Valby Reparationsnetværk

Valby Lokaludvalg bedes beslutte at udmønte 8.000 kr. af de allerede afsatte midler til Miljøgruppens indsats Valby Reparationsnetværk. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg udmønter 8.000 kr. af de i miljøårsplanen allerede afsatte midler til Valby Reparationsnetværk og afholdelse af Repair Cafeer i 2024.

 

Problemstilling

Valby Reparationsnetværk afholder Repair Café hver den første torsdag i måneden, hvor alle er velkomne til at komme og få hjælp til at reparere de ting, de har, der er gået i stykker.

Reparationsnetværket er veletableret og har deltagere fra alle professioner, samfundslag og i alle aldre fra hele bydelen.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af miljøplanen for 2024 vedtaget at afsætte et rammebudget på i alt 8.000 kr. til Valby Reparationsnetværk til drift af reparationsnetværket og afholdelse af Repair Caféer. 

 

Økonomi

Status Intern pulje efter udmøntning: 

Budget Bevilliget Udbetalt indtil nu Rest til disponering
1.471.500 16.000 2.480 1.455.500

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Repaircafé afholdes den anden torsdag i hver måned.

Til top