Mødedato: 16.01.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Udmøntning Bytteø

Valby Lokaludvalg bedes beslutte at udmønte 8.000 kr. af de allerede afsatte midler til vedligehold af Miljøgruppens bytte-ø.

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg udmønter 8.000 kr. af de i miljøårsplanen allerede afsatte midler til drift og vedligehold af miljøgruppens bytte-ø.

 

Problemstilling

Valby Miljøgruppes bytte-ø ved Valby Bibliotek bruges flittigt og da den står udsat i vind og vejr, medfører det et behov for løbende vedligehold. Bytteøen holdes primært af frivillige, men efterses og repareres ved behov af en lokal snedker.

Løsning

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af miljøplanen for 2024 vedtaget at afsætte et rammebudget på i alt 8.000 kr. til vedligeholdelse af bytte-øen. 

Økonomi

Status Intern pulje efter udmøntning: 

Budget Bevilliget Udbetalt indtil nu Rest til disponering
1.471.500 8.000 2.480 1.463.500

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top