Mødedato: 16.01.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Borgernes Tid

Under dette punkt har alle taleret. Borgerne kan frit møde frem og komme med indspark til Valby Lokaludvalg, bede lokaludvalget om hjælp til en sag, spørge til råds, kritisere en lokaludvalgsbeslutning osv.
Mohammed Deria fra Skillz, der har modtaget puljemidler til projektet Fodboldfællesskab for Børn, Unge og Fædre fortæller om foreningens formål og virke. 

Beslutning

Mohammed Deria fra Valby Skillz præsenterede projektet Fodboldfællesskab for børn, unge og fædre.
Til top