Mødedato: 15.08.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Udkast til høringssvar på Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, planperiode 2023-2034

Se alle bilag
København Kommunes indsatsplan for at afhjælpe og forebygge forurening af grundvandsressourcen i Københavns Kommune er i høring. Valby Lokaludvalg bedes drøfte og vedtage miljøgruppens udkast til høringssvar. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg godkender høringssvar til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, planperiode 2023-2034.

 

Problemstilling

Københavns Borgerrepræsentation besluttede i juni 2023 at sende forslaget til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2023-2034 i 12 ugers offentlig høring.

Miljøstyrelsen udfører den statslige grundvandskortlægning, hvor de udpeger og kortlægger områder, hvor det er nødvendigt med en ekstra indsats for at beskytte grundvandet. På baggrund af grundvandskortlægningen i København 2018-2020 skal Københavns Kommune udarbejde et udkast til en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for det kortlagte område (Vandforsyningslovens § 13). 

Indsatsplanens formål er at afhjælpe og forebygge forurening af grundvandsressourcen i Københavns Kommune. Cirka 1/4 af grundvandet under Københavns Kommune benyttes til drikkevandsforsyning. Indsatsplanens hovedformål er at sikre et overblik over hvilke initiativer, der skal iværksættes for at opnå beskyttelse af den nuværende og fremtidige drikkevands- og grundvandsressource.

Indsatsplanen er derfor med til at sikre, at vi både nu og i fremtiden kan indvinde grundvand til drikkevand i Københavns Kommune. Planen angiver hvilke stoffer, der truer grundvandet, hvilke indsatser, der skal implementeres, og hvem, der er ansvarlig for at gennemføre de forskellige indsatser og hvornår de skal gennemføres

Efter endt høring bliver Indsatsplanen fremlagt sammen med høringssvarene til endelig beslutning i Københavns Borgerrepræsentation.

Høringsmaterialet ligger her Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, planperiode 2023-2034 (kk.dk)

Høringsfrist  er d. 8. september 2023. 

Miljøgruppen har formuleret vedhæftede høringssvar.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender høringssvaret.

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt. 
Til top