Mødedato: 15.08.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Udkast til Københavns Kommunes kønsligestillingspolitik 2023-2026

Se alle bilag

 

Valby Lokaludvalg drøfter udkastet til Københavns Kommunes kønsligestillingspolitik 2023-2026, der udtrykker kommunens overordnede vision på området og skal danne ramme for konkrete handleplaner og indsatser, og bemyndiger fagudvalget Børn, Fritidsliv og Sociale emner til at udarbejde høringssvar på basis af drøftelsen. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg drøfter udkastet og bemyndiger fagudvalget Børn, Fritidsliv og Sociale emner til at udarbejde høringssvar på basis af drøftelsen. 

Problemstilling

Udkastet til Københavns Kommunes kønsligestillingspolitik 2023-2026 er udarbejdet på baggrund af en kortlægning af forskning og tendenser på området, eksisterende kønsligestillingsindsatser i kommunen og input fra NGO’er, faglige organisationer og andre kommuner.

Kønsligestillingspolitikken består af et forord, en indledning og en vision, der markerer Københavns Kommunes overordnede ambitioner for kønsligestilling i kommunen. Politikken indeholder desuden en række borgerrettede og personalerettede indsatsområder. Efter politikkens godkendelse, har Københavns Kommunes fagudvalg mulighed for at arbejde videre med politikken f.eks. ved at udvikle handleplaner og/eller prioritere indsatser.

Økonomiforvaltningen oplyser, at bemærkninger til politikken fx kan være faglig eller lokal viden og/eller erfaringer med kønsligestilling, som kan være relevant for det videre arbejde med kønsligestillingspolitikken. Efter høringen vil kønsligestillingspolitikken blive forelagt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til endelig godkendelse ultimo 2023.

Høringsfrist er d. 31. august 2023. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter udkastet og bemyndiger fagudvalget Børn, Fritidsliv og Sociale emner til at udarbejde høringssvar på basis af drøftelsen. 

 

Beslutning

Fagudvalget for Børn, Fritidsliv og Sociale emner bemyndiges til at udarbejde høringssvar på basis af lokaludvalgets drøftelse. 

Sekretariatet indsender høringssvar senest d. 31. august 2023.

Høringssvaret godkendes endeligt på lokaludvalgets møde d. 12. september 2023.
Til top