Mødedato: 15.08.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Opgaver til Valby Kulturdage

Styregruppen for Valby Kulturdage 2023 giver en status på planlægning og behov for hjælp fra lokaludvalget op til og under afvikling af årets arrangement. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg tager styregruppens orientering til efterretning og fordeler opgaverne mellem sig. 

Problemstilling

Valby Kulturdage 2023 nærmer sig. Valby Lokaludvalg er i år vært på Tingstedet med et politisk debattelt, et aktivitetstelt med fokus på demokrati og bæredygtighed og en musikscene med lokale musikere og ensembler. Styregruppen giver en status på planlægningen og de opgaver, som de har brug for hjælp til op til og under afvikling af arrangementet. 

Det samlede program offentliggøres i denne uge med foreninger og erhverv på Valby Langgade, Herman Bangs Plads, Toftegårds Plads og i Spinderiet, loppemarked i hele Skolegade og scener på Herman Bangs Plads og ved Teater V. 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager styregruppens orientering til efterretning og fordeler opgaverne mellem sig. 

Beslutning

Styregruppens orientering blev taget til efterretning.

Emmanuelle Kortholm, Mette Vesterbæk Mortensen og Benjamin Friis er ankerpersoner på lokaludvalgets område, Tingstedet. Syv medlemmer meldte sig til at assistere. 

Sekretariatet orienterede om kommunikationen af kulturdagene, de ri år fokuserer på synlighed i byrummet og digital formidling. .

Til top