Mødedato: 15.08.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Introduktionsrunde

Medlemmerne af Valby Lokaludvalg præsenterer sig for hinanden. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalgs medlemmer præsenterer sig for hinanden og byder de nye medlemmer velkommen til arbejdet.  

Problemstilling

Der er kommet flere nye medlemmer til over forår og sommer og for at fremme udvalgets samarbejde tager vi en kort præsentationsrunde, hvor de enkelte medlemmer kan nævne, hvem de er valgt for, hvilket fagudvalg, de arbejder i, og eventuelt andre særlige interesser. 

Løsning

Valby Lokaludvalg byder de nye medlemmer velkommen. 

 

Beslutning

Medlemmerne præsenterede sig.
Til top