Mødedato: 15.08.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling og beslutning

Sekretariatet indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen. 

 

Rokeringer 

Dorte Juel Viborg, valgt for Boldklubben FREM, udtræder og foreningen stiller ikke ny kandidat. Pladsen overtages derfor af 1. suppleant i interessegruppen Bolig, miljø og erhverv, Søren Roed, valgt for Det økologiske Torv. 

Iris Munöz Hidalgo, valgt for Casa Latinoamericana, udtræder og erstattes af foreningens nye kandidat Walther Milton Zeballos Medeiros i interessegruppen Ældre, sundhed, social og integration. 

Gitte Grønnemose Butler, valgt for Ajax København, udtræder og foreningen stiller ikke ny kandidat Pladsen overtages derfor af 1. suppleant i  interessegruppen Børn, unge, idræt, kultur og fritid, Susanne Morell, valgt for Kamhusenes Beboerbestyrelse.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

 

Fraværende med afbud

Henrik Christensen – ikke muligt at stille suppleant

Henrik Palsmar – ikke muligt at stille suppleant

Kristina Breyen - ikke muligt at stille kandidat

Søren Roed - ikke muligt at stille kandidat

 

Fraværende uden afbud

Fabrizio d´Ottone 

 

Mødet sluttede kl. 21.20
Til top