Mødedato: 15.08.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Deltagelse i sensommerfest Grønttorvet 26. august

Se alle bilag
Grønttorvet holder sensommerfest den 26. august 2023 kl. 12-17 og har spurgt, om Valby Lokaludvalg vil være til stede med en bod og fortælle om arbejdet i bydelen. Interesserede medlemmer bedes melde sig på mødet, hvorefter det besluttes, om lokaludvalget deltager. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller 

1. at Valby Lokaludvalg beslutter, om det ønsker at være repræsenteret til Grønttorvets sensommerfest den 26. august kl. 12-17, og at minimum to medlemmer i så fald melder sig til at bemande boden. 

Problemstilling

Bylivsgruppen på Grønttorvet afholder sensommerfest i Grønttorvsparken den 26. august fra kl. 12-17 og har inviteret Valby Lokaludvalg til at deltage med en bod, hvorfra der kan uddeles materialer og fortælles om arbejdet i bydelen. 

Boden vil få plads i det store orangeri i parken – ved siden af PLADS23. Her opstilles et bord, hvor materialer kan placeres. Sekretariatet kan være behjælpelige med at samle materiale til afhentning på kontoret, men deltager ikke på dagen. 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager beslutning om eventuel deltagelse i sensommerfesten på Grønttorvet. 

Beslutning

Der var desværre ingen fra lokaludvalget, der havde mulighed for at stille op til sommerfesten i år.

Til top